HELSENORGE
BIOPOSTEN

Stor pågang for å bli beinmargsdonor og gi stamceller

Blodbankene viser til nasjonale retningslinjer for å bli beinmargsdonor.

Blodbankane har den siste tida hatt stor pågang frå folk som vil bli beinmargsdonor og gi stamceller.

I følge nasjonale retningsliner må beinmargsdonorar vere etablerte blodgivarar og under 40 år. Sjå retningsliner her.

 

Illustrasjon av fagbioingeniør Bodil Stige ved blodbanken i Ålesund

Fagbioingeniør Bodil Stige ved blodbanken i Ålesund som tapper ein av våre trufaste blodgivarar.