HELSENORGE
BIOPOSTEN

Transportmedium for vevsprøver til mikrobiologisk diagnostikk

For sykehusets rekvirenter.

​Transportmedium for vevsprøver til mikrobiologisk diagnostikk

Vi mottar regelmessig vevsprøver på lite egnede prøvebeholdere, og kommer derfor med en liten påminnelse:

Vevsprøver som ikke kan leveres til mikrobiologisk lab innen 1 t etter prøvetaking, må settes på Stuarts transportmedium. Dette gjelder i hovedsak prøver tatt ved sykehusene i Volda og Kristiansund, og prøver tatt på natt ved de andre sykehusene.
Ved prøvetakning mellom kl:0800 og kl:2400 skal vakthavende mikrobiolog kontaktes for umiddelbar håndtering av prøvemateriale. Sterilt glass kan da benyttes som prøvebeholder.

Stuartsmedium fås hos mikrobiologisk lab ved sykehusene Ålesund og Molde, og hos biokjemisk lab i Kristiansund og Volda.

Stuart-medium skal være lys grå-hvit. Mediet blir blåfarget når det utsettes for oksygen.

Illustrasjon: Stuart blank

Hvis mer enn 2/3 av mediet er blåfarget skal det ikke benyttes.

Illustrasjon: Stuart blå


Vevsbiten plasseres i den delen av mediet som fortsatt er grå-hvit. En vevsprøve per glass.

Oppbevares kjølig etter prøvetaking, men kan sendes i vanlig transportkasse frem til sending/levering til mikrobiologisk lab.

AMM sine åpningstider er:
Man-fre 08:00-16:00
Lør: 07:30-15:00
Søn 09:00-11:00.

Telefonnummer til vakthavende mikrobiolog for HMR ligger på vakt- og ferie oversikt på Virksomhetsportalen :
Vakt og ferieoversikt eller ved å kontakte sentralbord.

Seksjonsleder Siri Davidsen Bekken, Avdeling for mikrobiologi Ålesund