HELSENORGE
BIOPOSTEN

Ulike prøvematerialer - ikke på samme bestilling i IHR (PHT) og ROS (internt i HMR)

Ved pasienter der det skal tas prøver på ulike datoer må det opprettes en bestilling per tidspunkt i IHR og ROS.

​I tilfeller der en pasient skal ta prøver på ulike datoer, for eksempel dersom det skal tas en kombinasjon av ulike prøvematerialer, må det opprettes en bestilling per tidspunkt i IHR (eksterne rekvirenter) og RoS (interne rekvirenter).
For eksempel hvis en pasient skal ta blodprøver, og samme dag får med utstyr for å ta prøve til blod i avføring, kan ikke blod i avføring bestilles samtidig med blodprøvene. Siden avføringsprøven tas en annen dato enn blodprøvene må den registreres inn på den datoen den tas, hvis ikke blir de registrert med feil prøvetakingsdato.
I tillegg kan det forsinke svarrapporter på papir, da de ikke blir skrevet ut før alle analyser på en bestilling er ferdig. Det skaper også en del ekstra arbeid for laboratoriet, og dere kan oppleve at prøvene blir slettet med beskjed om at de ikke er mottatt siden det ofte tar tid før vi mottar disse prøvene.

Bestillinger i IHR skal fullføres når prøvematerialet er tilgjengelig, det vil si når prøvematerialet er innlevert/prøvetaking er gjennomført. 

Prøverør for ulike pøvematerialer.

Prøverør for ulike prøvematerialer