HELSENORGE
BIOPOSTEN

Utstyr og gratisrekvisita

Bestillingen av utstyr og gratisrekvisita gjøres på nettsida til patologi Ålesund.

​Bestilling kan gjøres via nettsida til patologi Ålesund, www.helse-mr.no/patologi og ved å gå inn på følgende lenke.

NB! Det vil ikke lenger bli mulig å bestille prefylte prøveglass med 50 % etanol til urincytologi.

Prøverør kan fortsatt bestilles som gratisrekvisita.

Rutiner gjeldende for Sunnmøre videreføres også til Nordmøre og Romsdal. Alle legekontor må selv sørge for å skaffe etanol til fiksering av urin. Denne endringen gjelder fra 1. juni fordi nedbemanning allerede er i gang ved patologi Molde, og vi regner med at alle legekontor har tilgang på/kan skaffe 70 % desinfeksjonssprit.
Tips for tillaging av 50 % etanol til urincytologi (Urin + 50 % etanol blandes i forholdet 1:1):

Etanol 50% kan lages ut fra desinfeksjonssprit (70%) på følgende måte
​Desinfeksjonssprit 70%​2/3
​Vann​1/3

Hvis spørsmål, ta kontakt med Avdeling for patologi Ålesund, telefon 70 10 66 21

Se også brukerhåndboken: www.helse-mr.no/patologi

Patologi Molde vil takke for samarbeidet og patologi Ålesund ønsker nye
rekvirenter velkommen!

 

Illustrasjon: Bioingeniører som støper blokker

Bioingeniørene Monica Johnsen og Christin Røbekk støper blokker