Akuttmottaket Ålesund

Akuttmottaket ved Ålesund sjukehus mottar dagleg mellom 30 til 50 akutt hjelp-pasientar. Dette utgjer om lag 12. 000 pasientar i året. Pasientane kjem via fastlege/legevakt, eller som akutt hjelp på grunn av akutt sjukdom eller skade. I løpet av opphaldet blir alle pasientar vurderte av sjukepleiar og lege, som startar nødvendig behandling og undersøkingar.

Les meir om Akuttmottaket Ålesund

Akuttmottaket Ålesund

Kort tid etter ein er komen til mottaket blir alle pasientar tatt i mot av ein sjukepleiar for vurdering av hastegrad (triagering) basert på sjukdomsbiletet. Vidare opphaldstid avheng av hastegrad og kor mange pasientar som er i akuttmottaket på det aktuelle tidspunkt.

Triage

Akuttmottaket nyttar eit triagesystem som heter RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System). Triagesystemet skal sikre at det er dei sjukaste som får legehjelp først når pågangen av pasientar er stor. Alle pasientar blir vurderte og får definert ein hastegrad:

- RAUD
- ORANSJE
- GUL  
- GRØN
- BLÅ

Hastegradsvurderinga baserer seg på symptom og målingar av vitale parameter som pustefrekvens, puls, blodtrykk, temperatur, bevisstheitsnivå m.m., der raude pasientar blir prioriterte først. Viss tilstanden endrar seg i løpet av opphaldet kan hastegraden endrast til meir eller mindre alvorleg.


Avhengig av hastegraden ein får ved triage og generell pågang på sjukehuset kan vidare ventetid til legeundersøking bli frå null minutt til fleire timar. Sjølv om ein opplever lang ventetid er det likevel mange prosessar som blir utførte i denne tida. Vi tar ein del målingar, undersøkingar og blodprøver i ventetida.
På dagar med stor pågang må ein rekne med å tilbringe fleire timar i akuttmottaket.

Pårørande

Ein stor del av pasientane har følge av pårørande når dei kjem til sjukehuset. Pårørande kan vere ein ressurs både for pasienten og personalet, men av omsyn til drifta må vi nokre gongar avgrense talet på pårørande inne hos pasienten. Triageområdet og enkelte behandlingssituasjonar er ikkje eigna for følge av pårørande, og ein må i slike situasjonar ha god dialog med sjukepleiarar frå akuttmottak.

Dei fleste pasientane vil etter undersøkinga i akuttmottak flyttast til sengepostar i sjukehuset. Nokre pasientar blir skrivne ut og/eller vidareformidla til andre behandlingsinstitusjonar.

Legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.


 

Kontakt

Oppmøtestad
Alle former for kontakt med Akuttmottaket skjer via ekspedisjonen i mottaket, som ligg i underetasjen, U1. Bruk inngangen på austsida av sjukehuset. Sjå kart under praktisk informasjon, parkering. Akuttmottaket er vist som nummer 4.
måndag - sundag 70 17 27 53
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks: 1600

6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.