Kirurgisk avdeling Ålesund

Kirurgisk avdeling driv utgreiing, behandling og oppfølging av sjukdomstilstandar som krev eller kan krevje operasjon. Våre pasientar kjem til sjukehus dels grunna akutt sjukdom og skade, og dels etter tilvising frå fastlege.

Les meir om Kirurgisk avdeling Ålesund

Kirurgisk avdeling Ålesund

Avdelingssjef: Tommy B. Johnsen

Driftskoordinator: Inge Ødven

Utgreiing og behandling skjer ved poliklinikkane, dagkirurgisk seksjon eller ved dei 2 sengepostane. Utgreiing, behandling og oppfølging av pasientar med ulike kreftsjukdommar utgjer ein stor del av aktiviteten ved kirurgisk avdeling. I mange tilfeller er kirurgisk behandling naudsynt for å kurere kreft, eller lindre plager som sjukdommen gir.

Kirurgisk avdeling omfatter desse seksjonane:

 • Kirurgisk sengepost 1:
  • Kar/ thorax seksjon, blodårer/lunger
  • Urologisk seksjon, urinveger/nyrer
 • Kirurgisk sengepost 2:
  • Bryst og endokrinkirurgisk seksjon, skjoldbruskkjertel
  • Gastrokirurgisk seksjon, mage tarm
  • Generell kirurgi
 • Kirurgisk poliklinikk
 • Overvektspoliklinikken

Kontakt

Besøkstider
måndag - fredag 08:00 - 15:30
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

 

Kirurgisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-poliklinikk-alesundKirurgisk poliklinikk Ålesund
Kirurgisk sengepost 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-1-alesundKirurgisk sengepost 1 Ålesund
Kirurgisk sengepost 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/kirurgisk-avdeling-alesund/kirurgisk-sengepost-2-alesundKirurgisk sengepost 2 Ålesund