Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Kirurgisk sengepost 2 er ein felles sengepost der vi behandlar pasientar innan fagfelta generell kirugi, gastrokirurgi (mage/tarm), bryst og endokrinkirurgi (skjoldbruskkjertel).

Les meir om Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Avdelinga har 23 sengeplassar. Hovuddelen er gastrokirurgiske pasientar. Vi har eit nært og godt samarbeid med dagkirurgisk seksjon. Nokre av pasientane våre blir overførte dit.

Vi har pasienten i fokus. Kvardagen kan vere tøff og utfordringane er mange. Vi gjer vårt beste for å skape eit trygt og godt arbeidsmiljø prega av openheit, støtte og lagspel. Dette gjer vi ved å ha kjerneverdiane i fokus:

  • Respekt: alle skal vise respekt for pasientar og medarbeidarar.
  • Ansvar: alle må ta ansvar for at trivselen ved avdelinga er god.
  • Tillit: vi skal skape tillit slik at pasientar føler dei blir tatt hand om.
  • Tryggleik: både pasientar og tilsette skal kjenne seg trygge på kirurgisk sengepost 2.   

Kontakt

måndag - sundag 70 10 57 60
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund