Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Kirurgisk sengepost 2 er ein felles sengepost der vi behandlar pasientar innan fagfelta generell kirugi, gastrokirurgi (mage/tarm), bryst og endokrinkirurgi (skjoldbruskkjertel).

Les meir om Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Kirurgisk sengepost 2 Ålesund

Avdelinga har 23 sengeplassar. Hovuddelen er gastrokirurgiske pasientar. Vi har eit nært og godt samarbeid med dagkirurgisk seksjon. Nokre av pasientane våre blir overførte dit.

Vi har pasienten i fokus. Kvardagen kan vere tøff og utfordringane er mange. Vi gjer vårt beste for å skape eit trygt og godt arbeidsmiljø prega av openheit, støtte og lagspel. Dette gjer vi ved å ha kjerneverdiane i fokus:

  • Respekt: alle skal vise respekt for pasientar og medarbeidarar.
  • Ansvar: alle må ta ansvar for at trivselen ved avdelinga er god.
  • Tillit: vi skal skape tillit slik at pasientar føler dei blir tatt hand om.
  • Tryggleik: både pasientar og tilsette skal kjenne seg trygge på kirurgisk sengepost 2.   

Kontakt

måndag - sundag 70 10 57 60
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF

Postboks 1600

6026 Ålesund

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.