ØNH-avdeling Ålesund

Øyre-nase-halsavdelinga i Ålesund tek imot pasientar med dei fleste typar øyre- nase- halssjukdommar og hørselsvanskar til utgreiing, behandling og oppfølging. Avdelinga har fire behandlingseiningar; poliklinikk og operasjonsstover, sengepost, hørselssentral og audiopedagogisk seksjon.

Les meir om ØNH-avdeling Ålesund

ØNH-avdeling Ålesund

Avdelingssjef: Odd Arvid Lange

Nestleiar: Tone Stokkereit Mattsson

ØNH avdelinga har fire behandlingseiningar: Poliklinikk og operasjonsstover, sengepost, hørselssentral og audiopedagogisk seksjon.

Vi har 2 operasjonsstover. Ei operasjonsstove i tilknyting til ØNH-poliklinikk, der det vert utført mindre inngrep i lokalanestesi. Større inngrep og operasjonar i narkose vert utført ved Dagkirurgisk eining og hovudoperasjon.

Pasientbehandlinga er oftast poliklinisk og dagkirurgisk. ØNH pasientar som av ulike årsakar må innleggast på sjukehus vert innlagd ved ØNH-sengepost/ Kirurgisk sengepost 1, Barne- og ungdomsavdelinga eller Kreftavdelinga. Pasientar som må innleggast på grunn av lang reiseveg vert oftast innlagd på pasienthotellet.

Barne- og ungdomsavdelinga

Kreftsengeposten

Pasienthotellet

Kontakt

Oppmøtestad

Vi har fleire lokasjonar. Sjå under kontaktinformasjon for den enkelte seksjon.

Telefon
70105000
Sentralbordet
Postadresse
Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Høyreapparattilpassing Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/hoyreapparattilpassing-alesundHøyreapparattilpassing ÅlesundHHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasningHøreapparattilpasning
Leppebiopsihttps://helse-mr.no/behandlinger/leppebiopsiLeppebiopsiLLeppebiopsiLeppebiopsiLeppebiopsiLeppebiopsi

Audiopedagogisk seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/audiopedagogisk-seksjon-alesundAudiopedagogisk seksjon
Høyrselssentralen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/hoyrselssentralen-alesundHøyrselssentralen Ålesund
ØNH sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/onh-sengepost-alesundØNH sengepost Ålesund
ØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-alesund/onh-alesund/onh-poliklinikk-og-operasjonsstove-alesundØNH-poliklinikk og operasjonsstove Ålesund

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.