Klinikk for kirurgi Kristiansund

Klinikk for kirurgi er ansvarleg for den kirugiske, ortopediske og akuttmedisinske verksemda ved Kristiansund sjukehus.

Kontakt

Postadresse
Klinikk for kirurgi
Kristiansund sykehus
Herman Døhlens vei 1
6508 KRISTIANSUND
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Google maps)
6508 Kristiansund
Telefon
71120000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 14.30
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Blærekreftoperasjon (TUR-B), Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/blerekreftoperasjon-tur-b-kristiansundBlærekreftoperasjon (TUR-B), KristiansundBBlærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)Blærekreftoperasjon (TURB)
Brudd i kne, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/brudd-i-kne-kristiansundBrudd i kne, KristiansundBBrudd i kneBrudd i kneBrot i kneBroken knee
Brudd i legg, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/brudd-i-legg-kristiansundBrudd i legg, KristiansundBBrudd i leggBrudd i leggBrudd i leggBrudd i legg
Cystoskopi - undersøking av urinblæra og urinrøret, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/cystoskopi-undersoking-av-urinblera-og-urinroret-kristiansundCystoskopi - undersøking av urinblæra og urinrøret, KristiansundCCystoskopiCystoskopiCystoskopiCystoskopi
Hofteproteseoperasjon, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-kristiansundHofteproteseoperasjon, KristiansundHHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Innsetting av gullmarkørar i prostata, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/innsetting-av-gullmarkorar-i-prostata-kristiansundInnsetting av gullmarkørar i prostata, KristiansundIInnsetting av gullmarkører ved prostatakreftInnsetting av gullmarkører ved prostatakreftInnsetting av gullmarkører ved prostatakreftInnsetting av gullmarkører ved prostatakreft

5-døgns post ortopedi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/5-dognspost-ortopedi-kristiansund5-døgns post ortopedi Kristiansund
Akuttmottaket, Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/seksjon-for-akuttmottak-kristiansundAkuttmottaket, KristiansundAlle pasientar som leggast inn som øyeblikkeleg hjelp, via legevakt eller fastlege takes i mot av sjukepleiar og turnuslege i akuttmottaket, og skrives inn på aktuelle avdelingar. Vi har medisinsk-, kirurgisk-, ortopedisk-, gynekologisk- og...
Anestesi Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/seksjon-for-anestesi-kristiansundAnestesi KristiansundPasientar som skal inn til operasjon er ofte opptekne av kva slags bedøving som trengst for å gjennomføre inngrepet. Mange har også spørsmål til anestesipersonellet. Dersom nokon ønskjer det, eller ved behov får ein tilsyn av anestesilege o...
Dageininga Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/seksjon-for-dagbehandling-og-kirurgisk-poliklinikk-kristiansundDageininga KristiansundDageininga tek imot pasientar til dagkirurgiske inngrep innan fagområda ortopedi, urologi, generell kirurgi, gynekologi og øyre-nase-hals.
Intensiv Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/seksjon-for-intensiv-kristiansundIntensiv KristiansundSeksjon for intensiv ved Kristiansund sjukehus tek i mot akutt og kritisk sjuke pasientar med svikt i eit eller fleire organsystem fra alle avdelingane i sjukehuset, inkludert traumer, samt post operativ. Intensivseksjonen disponerer 15 sen...
Kirurgi og ortopedi, sengepost Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/seksjon-for-kirurgi-og-ortopedi-kristiansundKirurgi og ortopedi, sengepost KristiansundSeksjon for kirurgi og ortopedi er en sengepost for pasientar med ulike lidingar innen ortopedi,bløtdelskirurgi, urologi og gynekologi. Vi har totalt 33 senger, fordelt på 23 ortopediske, 9 kirurgiske og 1 gynekologisk.Sengeposten driv med...
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kirurgi-kristiansund/kirurgisk-og-ortopedisk-poliklinikk-kristiansundKirurgisk og ortopedisk poliklinikk KristiansundKirurgisk og ortopedisk poliklinikk

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.