Seksjon for intensiv, Kristiansund

Seksjon for intensiv ved Kristiansund sjukehus tek i mot akutt og kritisk sjuke pasientar med svikt i eit eller fleire organsystem frå alle avdelingane i sjukehuset, inkludert traumer samt postoperativte pasientar.

Les meir om Seksjon for intensiv, Kristiansund

Seksjon for intensiv, Kristiansund

Innledning
Erfaringsmessig vet vi at pårørende har mange spørsmål under oppholdet på intensiv og behovet for informasjon er stort. Denne informasjonen er ment som et supplement til den jevnlige samtale mellom dere som pårørende og oss som helsepersonell.

Seksjon for intensiv
Seksjon for intensiv ligger i hjertet av sykehuset i 2. etasje. Vår seksjon har ca 36 ansatte. Intensiv er en del av kirurgisk klinikk Kristiansund..
Seksjonen er en fellesenhet som består av:
Medisinsk intensiv/ hjerteovervåkning, Kirurgisk intensiv og Post operativ. Til sammen 16 sengeplasser.

Døgnrutiner i avdelingen
Rapportskriving, vaktskifter og muntlig rapport skjer på følgende tidspunkt:

Dagvakt kl. 07.00 - 07.30
Kveldsvakt kl. 14.30 - 15.00
Nattevakt kl. 22.00 - 22.30

På dagtid er det størst aktivitet i avdelingen. Det foregår stell av pasientene, legevisitter, fysioterapi samt en rekke prosedyrer og undersøkelser. Resten av døgnet foregår fortløpende prosedyrer, stell av pasienter og andre oppgaver.

Besøkstider
På intensiv har vi ikke faste besøkstider, men vi ønsker at dere tar hensyn ved besøk i forbindelse med vaktskifter og morgenstell/kveldstell. Vi er selvfølgelig fleksible når forholdene tillater det. Hvis vi er opptatt i stell/prosedyrer, eller når pasientene trenger ro og hvile, ber vi om at dere forlater avdelingen og kommer tilbake senere. Nyopererte som skal til avdelingen senere på dagen får normalt ikke ta imot besøk. Foreldre har selvfølgelig anledning til å være hos barna sine. Vi ønsker vanligvis kun en av foreldrene på postoperativ. Av hensyn til taushetsplikt og personvern vil vi at dere ikke benytter gangen som venterom, men heller bruker ventesonen ved inngangen eller konferanserommet til dette formål. Konferanserommet er det eneste disponible rommet vi har og brukes til ulike formål. Mellom kl 13.30 og 15.30 brukes det av personalet for rapport ved vaktskifte. Vi regner med forståelse for dette.

Legevisitter
Hovedvisitten foregår som oftest mellom kl. 09.00 - 11.00, da er leger med ulike spesialiteter involvert. Anestesioverlegene har hovedtilsyn og det medisinskfaglige ansvar for de pasienter som trenger mest overvåkning og behandling. Medisinske overleger har det medisinskfaglige ansvar for behandlingen ved hjerteovervåkningen. Legevisitten på kveld foregår ca kl. 17.30. Pårørende kan avtale samtale med lege via sykepleieren som har ansvaret for pasienten.

Hygiene
Av hensyn til hygienen og smittefaren ber vi pårørende om å sprite hendene før og etter besøk hos pasienten. Egen desinfeksjonssprit for pårørende er plassert ved inngangsdøren. Ved isolasjon følges gjeldende rutiner. Er dere i tvil, ta kontakt med sykepleier.

Blomster på Intensiv
Ikke alle pasienter kan utsettes for den bakterieflora som blomster fører med seg. Ta kontakt med personalet.

Pårørenderom
Konferanserommet er det eneste disponible rommet vi har i seksjonen og brukes av både personalet og dere som pårørende. Det er opprettet en ventesone ved inngangen og dere som pårørende kan bli henvist til å vente der. I tidspunktet mellom kl 07 – 10 og kl 13.30 – 15.30 er konferanserommet opptatt pga vaktskifte og legevisitt. Ellers kan det brukes av dere som pårørende. Husk at det kan være flere pårørende.  
Vi ber om forståelse for dette og at dere er behjelpelige med å holde det ryddig på dette rommet. Det finnes også et eget toalett ute i gangen som pårørende kan benytte. Pårørende har anledning til å kjøpe frokost, lunch og middag i kantina. Kantinas åpningstider er:
Mandag - Fredag 07.30 - 14.30. Lørdag og Søndag stengt.
Ved behov kan vi tilby overnatting på pasienthotellet i nærheten av intensiv.

Å være pasient og pårørende
Man innlegges på intensiv ved akutt og kritisk sykdom. Noen pasienter må gjennomgå langvarig behandling og rehabilitering for å komme tilbake til et normalt eller tilnærmet normalt funksjonsnivå. I noen tilfeller er pasienten så alvorlig syk at livet ikke kan reddes, til tross for bruk av avanserte behandlingsmetoder.

Hverdagen på intensiv kan være preget av høy aktivitet. Det brukes avansert medisinteknisk utstyr som utløser mange apparatalarmer. Det ligger flere pasienter på hvert rom, og det kan være vanskelig for pasienten å få tilstrekkelig ro. Vi forsøker likevel å sørge for at pasienten får ro og hvile i perioder i løpet av døgnet. Det som skjer rundt den syke kan virke skremmende. Vi som jobber ved intensiv har som målsetting å legge forholdene til rette slik at både pasienter og pårørende skal føle seg trygge.

Hvis det viser seg at pasienten kommer til å bli liggende lenge på intensiv, tilstreber vi at en gruppe sykepleiere har hovedansvaret for pasienten. Dette gjør vi for at pasient og pårørende skal få færrest mulig å forholde seg til, men også for å sikre kontinuitet i behandlingen og pleien av pasienten. Men det er mange sykepleiere som går i turnus og flere faggrupper er involvert i behandlingen av pasienten. Det blir likevel mange forskjellige personer du må forholde deg til.

Informasjon
Vi gir fortløpende informasjon om pasientens tilstand. Dette suppleres med egne informasjonsmøter med lege og sykepleier ca kl: 13.00 på ukedager. Vi oppfordrer deg til å stille spørsmål og gi oss tilbakemelding hvis du føler at informasjonen ikke er tilstrekkelig. Det er ikke uvanlig å glemme informasjon som er gitt, så ikke vær redd for å spørre om igjen. Det kan være lurt å skrive ned spørsmål etter hvert som de dukker opp. På den måten er du forberedt når du skal ha samtale med lege eller sykepleier. På gangen er det diverse informasjonsbrosjyrer. Du kan du skrive ned spørsmål du ønsker besvart på baksiden av informasjonsbrosjyren.

Pårørende er en ressurs
Som pårørende er du alltid velkommen på intensiv. Du er en stor ressurs både for pasienten og for oss. Kontakt med familien, eller nære personer, er av stor betydning for den syke. Bare det å være tilstede, snakke med pasienten eller holde i hånden er til god hjelp. Vi oppfordrer deg til å snakke med vedkommende selv om han/hun ikke gir respons på det du sier. Det er viktig å være oppmerksom på at pasienten kan høre selv om det ser ut som han/hun sover. Hvis pårørende ønsker det kan de få være med på enkle gjøremål, som for eksempel hjelpe pasienten å spise, under enkle stelleprosedyrer eller med massasje. Det er også viktig at du som pårørende for din egen del tar pauser fra oppholdet ved avdelingen. Du trenger også hvile.
Barn som pårørende
Vi oppfordrer voksene pårørende til å ta barn med på besøk til den syke. Barn er visuelle og aksepterer lettere situasjonen hvis de får se med egne øyne og får forklart på enkle måter hva som skjer. Vi ber dere ta kontakt med ansvarlig sykepleier før dere går inn til pasienten. Dette er spesielt viktig første gang barnet skal på besøk. Voksene bør også snakke med barnet hjemme om hvordan det ser ut på intensiv, hvordan pasienten ser ut og hvordan han/hun har det.

Kontakt

Oppmøtestad
Seksjon for intensiv ligg på plan 2.
Når du kjem inn hovudinngangen, gå til venstre og gå/ta heisen opp ein etasje. Gå rett fram og så til høgre.
Før du går inn på avdelinga så må du ringe på klokka ved siden av døra og høyre om du får komme inn og besøke pasienten.
Telefon
71121510
Nærmeste pårørende kan ringe når som helst på døgnet for å få informasjon om pasientens tilstand. Vi ønsker at en av de pårørende er hovedkontaktperson for resten av familien og andre.
Postadresse
Seksjon for intensiv
Kristiansund sykehus
Herman Døhlens vei 1
6508 KRISTIANSUND
Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Google maps)
6508 Kristiansund
Telefon
71120000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 14.30
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.