Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Avdeling for kliniske støttefunksjonar inneheld fysioterapi, ergoterapi, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og sosionomtenester. I tillegg har vi ansvaret for internt utlån av hjelpemidlar til pasientar i Ålesund sjukehus. 

Les meir om Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Vårt arbeid er i hovudsak direkte pasientkontakt i samband med vurdering, behandling og rettleiing til pasientar i den somatiske delen av sjukehuset. Vi har både inneliggande, dagkirurgiske- og polikliniske pasientar. I tillegg er vi involverte i fleire av føretakets tilbod om pasient- og pårørandeopplæring og rettleier studentar frå ulike høgskular.

Organisering

Avdelinga har seksjonar ved sjukehuset i Kristiansund, Molde og Ålesund og høyrer organisatorisk til i Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering.

Avdelingssjef: Kristin Høgetveit

Kontaktinformasjon

Kliniske støttefunksjonar Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-krsundKliniske støttefunksjonar Kristiansund
Kliniske støttefunksjonar Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-moldeKliniske støttefunksjonar Molde
Kliniske støttefunksjonar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/avdeling-for-kliniske-stottefunksjoner/seksjon-for-kliniske-stottefunksjoner-alesundKliniske støttefunksjonar Ålesund

Fann du det du leita etter?