Kliniske støttefunksjonar Ålesund

Seksjonen inneheld ergoterapi, fysioterapi og intern utlånsentral. Vi har ansvaret for desse tenestene til dei fleste somatiske avdelingar ved sjukehuset og har tett samarbeid med dei ulike yrkesgruppene ved avdelingane. 

Fann du det du leita etter?