Kliniske støttefunksjonar Molde

Seksjonen inneheld fysioterapi, ergoterapi, klinisk ernæringsfysiologi, logoped og sosionom, og vi har ansvaret for desse tenestene til dei fleste somatiske avdelingane ved Molde sjukehus. Vi samarbeider tett med dei ulike yrkesgruppene på sjukehuset.  

Les meir om Kliniske støttefunksjonar Molde

Kliniske støttefunksjonar Molde

Seksjonsleiar: Kristin Høgetveit

Seksjonen har 10,8 stillingar for fysioterapeut, i tillegg til turnusfysioterapeut, 2 stillingar for ergoterapeut,  1 stilling for klinisk ernæringsfysiolog, 50 % stilling for logoped og 1 stilling for sosionom.  

I tillegg har vi tilpassing og utlån av hjelpemiddel.

Fysioterapi

Alle fysioterapeutane har spesialist- eller spesialkompetanse innan sitt fagfelt. Fysioterapeutane driv også treningsgrupper for pasientar med sjukdommar relatert til hjarte/lunge.

Ergoterapi

Alle ergoterapeutane har spesialkompetanse innan sitt fagfelt. Ergoterapeutane disponerer eit eige treningskjøkken for utprøving og trening i aktivitet.

Klinisk ernæringsfysiolog

Vi driv spesialisert behandling og rådgiving innan ernæring til pasientar som er innlagt ved Molde sjukehus, samt einskilde pasientar som blir tilvist frå fastlege.

Logoped

Vi har undervisning og behandling av pasientar med problem i tale, språk, stemme eller svelg.

Sosionom

Vi gir råd og informasjon om rettigheter, stønader og ytingar, bistand i høve søknader,og tilbud om støttesamtalar.

Kontaktinformasjon

Molde sjukehus
Besøksadresse
Parkveien 84(Kart)
6407 Molde
Telefon
71 12 00 00

Ergoterapi

​Telefon: 711 22 855

Tilvising

Vi held til...

Fysioterapi

​Telefon: 711 22 855

Tilvising

Vi held til..

Klinisk ernæringsfysiolog

​Telefonnummer 711 22 855

Tilvising

Vi held til...

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Logoped

​Telefonnummer 711 22 855

Tilvising

Vi held til...

Seksjonsleiar

Marie Brune

Telefon: 71 12 28 59

E-post: marie.brune@helse-mr.no  

Sosionom

​Telefonnummer 711 22 855

Tilvising

Vi held til...

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid Molde sjukehus

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Har du andre spørsmål om besøkstider, kontakt den sengeposten det gjeld eller Helse Møre og Romsdal sitt sentralbord, tlf. 71 12 00 00

 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag og søndag: 10.00–19.00

Sjukehusapoteket i Molde

Spisestader

​Kantina i sokkeletasjen (aust) er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: 09.00 - 15.30
  • Laurdag og søndag: stengt

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?