Kreftavdelinga

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal er samansett av stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og lindrande team ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus. Avdelinga skal gi eit breitt onkologisk tilbod til kreftpasientar. Dette gjeld også pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiske omsyn gjer dette naturleg.

Fann du det du leita etter?