Palliativt team Ålesund

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe som består av fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, ernæringsfysiolog, prest, legar og sjukepleiarar med spesiell kompetanse innan anestesi, onkologi og palliasjon. Vi gir råd og rettleiing til kreftpasientar som har ein kreftsjukdom ein ikkje kan bli frisk av. Vi ønsker at pasient og pårørande skal oppleve best mogleg livskvalitet.

Fann du det du leita etter?