Palliativt team Kristiansund

Palliativt team er ei tverrfagleg gruppe som består av fysioterapeut, sosionom, ergoterapeut, ernæringsfysiolog,  prest, legar og sjukepleiarar med spesiell kompetanse innan anestesi, onkologi og palliasjon. Vi gir råd og rettleiing til kreftpasientar som har ein  kreftsjukdom ein ikkje kan bli frisk av. Vi ønsker at pasient og pårørande opplev best mogeleg livskvalitet. 
Fann du det du leita etter?