Sengepost for kreft og blodsjukdommar

Kreftavdelinga er ei avdeling for behandling av pasientar med ulike kreftsjukdommar i vår region. Avdelinga tilbyr utgreiing og ikkje-kirurgisk behandling (cellegiftbehandling og stråleterapi). Kreftpasientar får også behandling ved fleire andre sengepostar ved sjukehusa i fylket.  

Fann du det du leita etter?