Sengepost for kreft og blodsjukdommar

Kreftavdelinga er ei avdeling for behandling av pasientar med ulike kreftsjukdommar i vår region. Avdelinga tilbyr utgreiing og ikkje-kirurgisk behandling (cellegiftbehandling og stråleterapi). Kreftpasientar får også behandling ved fleire andre sengepostar ved sjukehusa i fylket.  

Les meir om Sengepost for kreft og blodsjukdommar

Sengepost for kreft og blodsjukdommar

Sengeposten opna sommaren 2005 og har i dag 14 einerom i drift.

Vi tilbyr:

  • Cellegiftbehandling
  • Strålebehandling
  • Lindrande behandling


Sengeposten har eit nært samarbeid med kreftavdelingas lindrande team som arbeider aktivt ut mot primærhelsetenesta i fylket. Dei faggruppene som arbeider her er legar som har spesialisering i kreftbehandling (onkologar), kreftsjukepleiarar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, sosionom, ernæringsfysiolog og prest. Vi har og ein postsekretær, portør og ein kjøkkenassistent.

Det blir tatt ei rekke undersøkingar av pasientane når dei kjem til avdelinga. Røntgenundersøkingar som CT, MR og annan bildediagnostikk blir gjort for å kartlegge sjukdommen og utbreiinga av den.

Det blir tatt rutinemessig blodprøver og kliniske undersøkingar som blodtrykk, puls og temperatur av alle som blir innlagt på avdelinga. Vekt og høgde blir også målt dersom du skal ha cellegiftbehandling. Beinmargsprøve kan vere aktuelt ved mistanke om hematologisk sjukdom.

Cellegiftbehandling

Cellegiftbehandling kan bli gitt som kurerande eller lindrande behandling. På sengeposten gir vi behandlingar som går over ein eller fleire dagar.

Cellegiftbehandling er individuell for kvar pasient og planleggast ut frå diagnose, allmenntilstand og utbreiing av sjukdommen. Pasientar som har fått cellegiftbehandling på anna sjukehus, for eksempel på St.Olavs Hospital, kan bli overflytta til kreftsengeposten for observasjon.

Strålebehandling

Pasientar frå heile regionen får strålebehandling i Ålesund. Pasientar som er for sjuke til å få stråling poliklinisk og for sjuke til å bu på pasienthotellet blir lagt inn på kreftsengeposten. Pasientar som kjem frå andre lokalsjukehus blir overflytta til kreftsengeposten for strålebehandling, og flytta tilbake til lokalsjukehuset etter avslutta behandling.

Lindrande behandling

Pasientar som har ein kreftsjukdom som ikkje kan kurerast, med symptom og plager som er vanskelege å lindre kan leggast inn på kreftsengeposten. I avdelinga er det 3 senger som er prioritert til palliativ (lindrande) behandling. Desse 3 sengene blir fulgt opp av legar og sjukepleiarar frå sengeposten og det lindrande teamet. Pasienten blir lagt inn i palliativ seng for utgreiing av ei konkret problemstilling, for så å kome heim eller bli overflytta til anna institusjon (sjukeheim).

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Sengepost for kreft og blodsjukdommar finn du i 2. etasje på kreftavdelinga. Enklaste vegen til avdelinga er å gå inn på nordsida av bygget, der det står «Sengepost» på døra.
Telefon
70 10 69 80
måndag - sundag 08:00 - 16:00
Næraste pårørande kan også ringe kveld/natt.
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Besøkstid

Besøkstida er kl. 17:00 - 19:00 på kvardagar, og ​mellom kl 16-18 i helger ​. Besøkjande må ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Leikerom

​Har du med barn når du kjem til behandling? Vi har to leikerom ved Kreftavdelinga, eit ved sengeposten og eit like ved stråleterapien i første etasje. Her kan barna leike eller slappe av mens du får behandling, anten det er ved sengeposten, poliklinikken eller stråleterapien.

Måltid

Frukost kl 08:00 - 09:00

Lunsj kl 12:00 - 13:00

Middag kl 15:30 - 16:30

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Treningstilbod – pusterommet

​Eit trenings- og aktivitetsrom for kreftpasientar.

Aktiv mot kreft jobbar for for å få fysisk aktivitet inn som ein del av behandlinga.

Pusterommet er eit trenings- og aktivitetssenter som tilbyr tilpassa fysisk aktivitet til kreftpasientar under og etter behandling. Det er også ein møteplass og sosial arena for pasientar i same situasjon.

Dei ansatte du møter på Pusterommet har spesialkompetanse innan fysisk aktivitet og kreft.

Du kan delta i gruppetrening og/eller få individuelt tilrettelagt treningsprogram.

Les om opninga av pusterommet i Kristiansund

Les om opninga av pusterommet i Ålesund

 

 

Fann du det du leita etter?