HELSENORGE

Ålesund

Odd Arne Skogen
Telefon 70 10 53 23

Spesialisering

 • Pastoral klinisk utdanning
 • Mellomfag pedagogikk
 • Etikk
   

Verv og nettverk

 • Nestleiar i Klinisk etikk komitè (KEK)
 • Medlem i Lindrande team
 • Koordinator av Sorgstøttegrupper for barn og ungdom

Fagleg tyngdepunkt

 • Kommunikasjon
 • Sorg og krisereaksjonar
 • Etikk
 • Rituale
 • Sjelesorg
 • Eksistensielle og religiøse spørsmål
 • Sorgstøttegrupper for barn og ungdom

Aktuelle foredragstema

 • Sorg over tapte funksjoner
 • Samtalen - eit møte mellom EG og DU
 • Eit etisk dilemma - kva gjer eg ?
Fann du det du leita etter?