HELSENORGE

Molde

Håvard Ervik
Telefon 71 12 10 47

Spesialisering

 • Spesialist i praktisk prestetjenesten i helse og sosialsektoren
 • Master i klinisk sjelesorg

Verv og nettverk

 • Nasjonalt nettverk for arbeid med åndelig-/eksistensielle spørsmål i palliasjon
 • Medlem Klinisk etikk-komite
 • Nettverk for sjelesorg – Møre bispedømme
 • Landsråd for Misjonsalliansen

Fagleg tyngdepunkt

 • Sorg og krisereaksjoner
 • Samtalegrupper
 • Eksistensielle og religiøse spørsmål
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Oppfølging i samband med kriser og katastrofer
Fann du det du leita etter?