HELSENORGE

Hvile og krav

«Vi bærer mange med oss» skriver Svein Ellingsen i en nattverdssalme.  Det er sant for oss alle. Det er dem som gikk foran og som er gått bort. Mennesker som har formet oss, vært forbilder, støttet i vanskelige tider, utfordret og inspirert oss. I hjem og i kirker tennes lys på allehelgensdag. Bilder blir satt frem og minner om dem vi er glad i blir tydelige. Allehelgensdag er også dagen for å se fremover, og tenke på dem som kommer etter.

Bibelteksten som leses i kirkene denne søndagen er saligprisningene. Jesus referer til menneskene som lever under vanskelige livsvilkår. Som strever med sykdom, fattigdom og sorg.

Samtidig som saligprisningene peker fremover mot himmelen, er ordene ment til bruk for oss i dag. De kan vise vegen til det gode liv vi er skapt til. Vi må lese dem inn i vår hverdag. La dem virke på oss og gi mot til å stå i krevende situasjoner, håp når motgang møter oss og vilje til å forandre på ting vi ser har blitt feil. Ordene er både hvile og krav.

På sykehus møter mange fremtidsfrykten. Hva skal skje? Hvordan blir det med meg? Med dem som blir igjen? Hver kveld blir mange bekymringer formulert i bønner til Gud.
Når våre bekymringer og fremtidsfrykt kaster skygger over dagen i dag kan nettopp disse ordne fra saligprisningene være til trøst.  Jesus snur ting på hodet og sier at de som har mye å bekymre seg for går lysere tider i møte. For fremtiden er i Guds hender.

Håvard Ervik, sykehusprest i Molde

Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene samlet seg om ham. Han tok til orde og lærte dem:
          «Salige er de som er fattige i ånden,
          for himmelriket er deres.
          Salige er de som sørger,
          for de skal trøstes.
          Salige er de ydmyke,
          for de skal arve jorden.
          Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
          for de skal mettes.
          Salige er de barmhjertige,
          for de skal få barmhjertighet.
          Salige er de rene av hjertet,
          for de skal se Gud.
          Salige er de som skaper fred,
          for de skal kalles Guds barn.
          Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
          for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.
Matt 5,1-12

Fann du det du leita etter?