HELSENORGE

Troen

Herren har kunngjort for deg, menneske, hva godt er.

Og hva krever Han av deg? 
Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud.
Mika 6,8.

Er det så enkelt dette med troen?

Både ja og nei! Mange tenker at det hører ganske mye mer til for å kunne regne seg for troende – og så dukker de opp, alle de store og små bud vi kjenner fra her og der.

Men profeten forenkler: Samvittigheten er jo der! «Herren har kunngjort for deg, menneske…» 
Samvittigheten vet mye om rett og galt i mitt liv!
Den vet om trofasthet og svik!
Og den har saktens også ett og annet å si meg om Gudslivet mitt!

Og så ble det hele så enkelt og greit – dette med troen. Helt til det begynte å gå opp for meg – at det var nå det ble skikkelig vanskelig. For samvittigheten kan være en nidkjær herre. Den lar meg ikke så lett i fred…

Profetens budskap var enkelt og direkte: Noen følte seg truffet og gikk til tempelet for å finne tilgivelse og fred. – Og dette var lenge før julenatt og påskemorgen…

Og vi?
Ja, vi folder hendene og bærer frem vårt Fadervår i Jesu navn. Så bryr vi oss ikke så mye om disse budene vi hører om fra her og der, men vi bryr oss om Gud og sannhet og rettferdighet på Jord. Og vi lengter etter ekthet og helhet i våre liv. Og vi ber om at våre kjære, som vi tenker så mye på, må få leve gode liv under Guds velsignelse.


Og så er det i orden.
For dette er «det Herren krever» av oss – vi som lever i skinnet og gleden og håpet fra Julenatt, Langfredag og Påskemorgen!

Nærmere deg, min Gud, nærmere deg,
om det et kors enn er som løfter meg.
Synes meg veien trang, er det dog all min sang:
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg.

Vandrer jeg viden om, solen går ned,
mørkt blir det, kun en sten å hvile ved.
I mine drømmer jeg finner til deg dog vei,
nærmere deg, min Gud, nærmere deg.

Høyt over stjerners hær stiger min sjel.
Herre, du evig er min lodd og del.
Tung eller lett min gang, alltid det blir min sang:
Nærmere deg, min Gud, nærmere deg.


God Helg!
Jens T. Johnsen, sjukehusprest i Volda.VÅR FAR I HIMMELEN

La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Fann du det du leita etter?