Revmatologisk avdeling

Vi skal gi pasientar med betennelsesaktige ledd- og bindevevssjukdommar eit optimalt tilbod i høve til diagnostikk, behandling og oppfølging.

Koronaviruset: Informasjon til pasientar med inflammatoriske hudsjukdommar

Revmatologisk avdeling

Koronaviruset: Informasjon til pasientar med inflammatoriske hudsjukdommar

Følg Helsedirektoratet sine råd for å unngå smitte, karantenebestemmingar, informasjon om symptom på Covid-19 og evt. tiltak. Det er viktig å redusere risikoen for å bli smitta. https://helsenorge.no/koronavirus

Medikamentell behandling

 • Sørg for å ha medisinar for minst 4 vekers forbruk tilgjengeleg 
 • Vi anbefaler at du held fram med medisinane mot den revmatologiske sjukdomen så lenge du ikkje er sjuk
 • Det er per dags dato ikkje grunnlag for å anbefale at du skal slutte med/ eller trappe ned behandlinga. I Italia har det vore mange pasienter som slutta med medisinene og derfor fekk oppbluss i sjukdomen og behov for legetime, det ønsker vi å unngå.

Ved påvist/mistenkt Covid-19 infeksjon

 • Du skal slutte med «biologiske medikament» inntil du er erklært frisk
 • Det er pr.dags dato ikkje grunnlag for at du må slutte med alle medisinene mot den revmatologiske sjukdomen, men individuelle vurderingar må gjerast dersom du har luftvegsinfeksjon med Covid-19. 

Du kan lese meir informasjon om koronaviruset og revmatiske sjukdommar på Diakonhjemmet Sykehus sine nettsider


Praktisk informasjon

Ta kontakt på epost

Vi anbefaler at du tar kontakt på epost. Skriv litt om kva førespurnaden gjeld, f.eks spørsmål om kontrolltime, spørsmål angående medikamentell behandling, oppfølging og risiko på grunn av din sjukdom, og legg ved telefonnummer så vil vi ringe tilbake til deg.  NB. Ikkje skriv sensitive opplysningar som fullt personnummer med meir i e-post.

Det er stor pågang på telefon frå pasienter på grunn av korona-epidemien. Vi klarer dessverre ikkje å besvare alle henvendelsane og veit at ikkje alle kjem gjennom på telefon.

Vår epostadresse er: postmottak.fellespostkasse.revmatologisk@helse-mr.no

Videokonsultasjon kan bli aktuelt

For å unngå å utsette pasienter for smitte ved å kome til sjukehuset, vil vi på bakgrunn av medisinske vurderingar avgjere om den polikliniske konsultasjonen kan utsettast. Du vil istaden få tilbod om telefonkonsultasjon eller videokonsultasjon der det kan erstatte delar av konsultasjonen.
Les meir om videokonsultasjon

Anbefaler privat transport

Vi anbefaler privat transport til sjukehuset for pasientar med inflammatoriske hudsjukdomar som bruker immundempande behandling og som må kome til sjukehuset. Unngå offentleg transport eller drosje for ikkje å bli utsett for smitte.

Avdelinga tilbake i sine lokaler

Revmatologisk avdeling er no tilbake i sine vanlege lokaler. Det er adgangskontroll til sjukehuset. Vakta vil fortelle deg kor du kan vente. Pasientar med avtale ved poliklinikken må sette seg i det tidlegare kafeområdet og vente på å bli oppropt av behandlar.

Meir om Revmatologisk avdeling

Sengepost: "Felles sengepost for rehabilitering og revmatologi" er ein fellessengepost med 16 senger, der 14 senger er knytta til rehabilitering og 2 senger er knytta til revmatologi.

Poliklinikk: Mesteparten av undersøking og behandling skjer poliklinisk, i Ålesund.

Dagavdeling: Til dagavdelinga kjem pasientar som skal ha intravenøs medisinsk behandling, men som likevel ikkje treng innlegging i sengepost. Vi har 6 plassar og er bemanna av 2 sjukepleiarar. Dagavdelinga er lokalisert i 1. etasje nær medisinsk poliklinikk.

Mål og visjonar for Revmatologisk avdeling

Avdelinga si målsetting er å gje pasientar med betennelsesaktige ledd- og bindevevssjukdommar eit optimalt tilbod i høve til diagnostikk, behandling og oppfølging.

Å gje pasient og pårørande opplæring om sjukdommen slik at dei aktivt kan medverke i behandlingsopplegget og leve best mogleg med sjukdommen.

Å sørgje for at avdelinga har velkvalifiserte fagpersonar, sørgje for fagutvikling og vekst i fagmiljøet gjennom internundervisning, rettleiing og kurs.

Arbeide for god samhandling mellom avdeling, primærhelseteneste og pasienten sjølv.

Organisering

Revmatologisk avdeling består av en poliklinikk, dagavdeling og sengepost

Seksjonsleiar: Ole Lianes.

Seksjonsoverlege: Karen Irgens.

Avdelinga arbeider tverrfagleg. I tillegg til legar og sjukepleiarar har vi fysioterapeut, ergoterapeut og revmakirurg som er knytt til avdelinga.
Det er ca 20 årsverk knytt til Revmatologisk avdeling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikken finn du på nordsida av sjukehuset. Du går til venstre når du kjem inn inngangspartiet.
Sengeposten finn du i 3. etg. i lågblokka.
Dagavdelinga er lokalisert i 1. etasje nær medisinsk poliklinikk.
Telefon
70 10 54 00
E-post
Postadresse

Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Revmatologisk avdeling
6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Måling av tåreproduksjon ved utgreiing av revmatologisk sjukdomhttps://helse-mr.no/behandlinger/maling-av-tareproduksjon-ved-utgreiing-av-revmatologisk-sjukdomMåling av tåreproduksjon ved utgreiing av revmatologisk sjukdomMTåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)Tåreproduksjonsmåling (Schirmers test)
Sjøgrens syndromhttps://helse-mr.no/behandlinger/sjogrens-syndromSjøgrens syndromSSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndrom

Arrangement

 • Revmatologiske sykdommer - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • Spondylartritt - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

Revmatologisk dagavdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-dagavdelingRevmatologisk dagavdeling Ålesund
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk
Revmatologisk sengepost https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kreftbehandling-og-rehabilitering/revmatologi/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost Revmatologisk avdeling deler sengepost med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. 4 av sengene er knytt til revmatologisk avdeling. Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, meir omfattande utredning og vur...

Fann du det du leita etter?