Revmatologisk dagavdeling Ålesund

Ved revmatologisk dagavdeling behandlar vi pasientar med inflammatoriske sjukdommar. Inflammatorisk sjukdom betyr at der er ein betennelse i kroppen, til dømes i ledd. Betennelsen skuldast ikkje bakteriar eller virus (som ved infeksjonar). Ein veit pr i dag ikkje årsaka til at ein slik betennelse/inflammasjon skjer.

 

Les meir om Revmatologisk dagavdeling Ålesund

Revmatologisk dagavdeling Ålesund

Den er open alle kvardagar, har seks plassar, og er bemanna av to sjukepleiarar, med tilsyn av lege. På dagavdelinga blir det gitt ulike intravenøse infusjonar.

Dagavdelinga er felles med medisinsk avdeling og lokalisert i 1.etasje, ved luka for Medisinsk poliklinikk. Nye pasientar kan få hjelp til å finne fram ved å henvende seg i denne ekspedisjonsluka.

På dagavdelinga kjem pasientar som skal ha intravenøs medisinsk behandling, men som likevel ikkje treng innlegging i sengepost. 


Diagnosar

Revmatologiske sjukdommar kan delast inn i fire hovudgrupper:

  • Inflammatoriske sjukdommar (til dømes leddgikt, psoriasisleddgikt og Bekhterevs sjukdom)
  • Bindevevssjukdommar (til dømes Sjøgrens syndrom og lupus)
  • Degenerative sjukdommar (til dømes slitasjegikt og beinskjørheit)
  • Bløtdelsrevmatisme (til dømes fibromyalgi)

 

Les meir om revmatiske sjukdomar

Undersøkingar

Det blir ikkje gjort undersøkingar på revmatologisk dagavdeling. Undersøkingane blir utført på poliklinikken eller sengeposten.
På dagavdelinga er det kun behandling.


Behandlingar

På dagavelinga får pasientane intravenøs medisinsk behandling med ulike biologiske legemiddel.

Biologisk behandling:

Biologisk behandling er en samlebetegnelse på medikament som er spesial designet til å hemme et bestemt trinn i betennelsesprosessen.
Til denne gruppen hører følgende medikament:

 

GruppeNavnGies som
TNF-hemmereEnbrel  (Etanercept) 
Humira  (Adalimumab) 

Remicade  (Infliximab)

Sprøyte i underhud ukentlig
Sprøyte i underhud hver 14.dag
Intravenøst på sykehus

B-cellehemmer: MabThera (Rituximab)Intravenøst på sykehus  
T-cellehemmer:Orencia (Abatacept)Orencia (Abatacept) Intravenøst på sykehus 


 

Medikamentene er mest effektive når de brukes sammen med andre spesifikke antirevmatiske medikamenter (DMARD) som f.eks Methotrexate. De forskjellige biologiske medikamentene har alle vist god effekt på alvorlige revmatiske sykdommer. De biologiske medikamentene har i studier vist mindre leddødeleggelse på sikt hos pasienter med Revmatoid Artritt (leddgikt). Det er forholdsvis nye medikamenter og dermed er det fortsatt usikkerhet m.h.p. evt. langtidsbivirkningar av medikamentene. Medikamentene er økonomisk kostbare å bruke.
For mer detaljer se informasjon for hvert enkelt medikament.

Pasientinformasjon om ulike medikament
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Når du kjem inn poliklinikkinngangen tek du til høgre. Gå forbi glassluka til Medisinsk poliklinikk, gå inn første døra på venstre hand etter denne. Vidare i denne korridoren tek du første tverrgang til høgre. Nye pasientar må gjerne ta kontakt med medisinsk poliklinikk for å få hjelp til å finne fram.
Telefon
70 10 54 28
tysdag - onsdag 08:00 - 15:30
fredag 08:00 - 15:30
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Merka parkering, bygningar og avdelingar på sjukehusområdet.

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengt



Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?