Revmatologisk dagavdeling Ålesund

Ved revmatologisk dagavdeling behandlar vi pasientar med inflammatoriske sjukdommar. Inflammatorisk sjukdom betyr at der er ein betennelse i kroppen, til dømes i ledd. Betennelsen skuldast ikkje bakteriar eller virus (som ved infeksjonar). Ein veit pr i dag ikkje årsaka til at ein slik betennelse/inflammasjon skjer.

 

Fann du det du leita etter?