Avdeling for barnemedisin og habilitering

Avdeling for barnemedisin og habilitering består av fem somatiske seksjonar innan barnemedisin og ein seksjon for habilitering, med lokale både i Ålesund og Kristiansund.

Barnemedisin tilbyr undersøkingar, behandling og omsorg på nasjonalt nivå og samarbeider med St. Olav Hospital og andre regionsjukehus, der enkelte pasientgrupper har behov for deler av si behandling.

Habiliteringstenesta gir tverrfagleg tilbod til barn og ungdom med nedsett funksjonsevne, som følge av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet.

Les meir om Avdeling for barnemedisin og habilitering

Avdeling for barnemedisin og habilitering

Våre seksjonar er:

 • Sengepost barn og ungdom, Ålesund
 • Nyfødt intensiv, Ålesund
 • Poliklinikk barn og ungdom, Molde og Ålesund
 • Legar barn og ungdom, Molde og Ålesund
 • Sengepost og poliklinikk barn og ungdom, Kristiansund
 • Habilitering barn og ungdom, Kristiansund og Ålesund


Avdelingssjef: Elisabeth Siebke
Kontorstad: Ålesund sjukehus

-------------

 

Helsebibiloteket har to gode filmar for barn og ungdom som skal ta narkose.

Forberedelsesfilm for barn som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

 

 

Forberedelsesfilm for ungdom som skal opereres from Helsebiblioteket on Vimeo.

 

Kontakt

Oppmøtestad
Avdelingssjef har kontor på "Barneavdelinga" ved Ålesund sjukehus.
Telefon
70167550
Ekspedisjonen "Barneavdelinga". Måndag - fredag kl 08.00 - 16.00
Postadresse

Helse Møre og Romsdal
Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresser og praktisk informasjon

Arrangement

 • Tysdag 07.05.
  Rettigheitskurs

  Opplæringa tek føre seg kva for ulike hjelpe- og støtteordningar som finst for familiar med barn og ungdom med langvarige helseutfordringar - kronisk sjukdom/funksjonshemming. Dagskurset blir halde fire stadar i fylket i løpet av 2019.

 • Måndag 27.05.
  Kurs om problematisk og skadeleg seksuell atferd (SSA), Molde

  Grunnleggende fagkunnskap og bevissthet om SSA. Målgruppa er ansatte i BUP, barnemedisin, habilitering, og aktuelle ansatte i 1. linje. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 28.05.
  Kurs om problematisk og skadeleg seksuell atferd (SSA), Ålesund

  Grunnleggende fagkunnskap og bevissthet om SSA. Målgruppa er ansatte i BUP, barnemedisin, habilitering, og aktuelle ansatte i 1. linje. Les mer i vedlagt invitasjon!

 • Tysdag 25.06.
  Søskenleir 2019

  Invitasjon til søskenleir for deg mellom 10 - 16 år og som har bror eller søster med nedsett funksjonsevne. Samlinga går over to dagar med mange ulike aktivitetar. Les meir i vedlagt invitasjon!

 • Astmaskulen - Ålesund

  Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tanter/onkler, tilsette i barnehage, SFO eller skule. Berre for vaksne.

 • Cøliakiskole - i Ålesund

  Målgruppe: Barn frå skulealder, foresatte, besteforeldre, andre nære påørende, skule-/SFO-/barnehagepersonale.

 • Eksemskule i Ålesund

  Målgruppe: Foreldre, besteforeldre, tilsette i barnehage og skule.

 • Revmatologi - Ålesund

  Målgruppe: Temadag for foreldre/foresatte, og barn frå ca 13 år.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.