HELSENORGE

Avdeling for barnemedisin og habilitering

Avdeling for barnemedisin og habilitering består av fem somatiske seksjonar innan barnemedisin og ein seksjon for habilitering, med lokale både i Ålesund og Kristiansund.

Barnemedisin tilbyr undersøkingar, behandling og omsorg på nasjonalt nivå og samarbeider med St. Olav Hospital og andre regionsjukehus, der enkelte pasientgrupper har behov for deler av si behandling.

Habiliteringstenesta gir tverrfagleg tilbod til barn og ungdom med nedsett funksjonsevne, som følge av medfødde eller tidleg erverva tilstandar, skadar i nervesystemet og bevegelsesapparatet.

Fann du det du leita etter?