Sengepost barn og ungdom Kristiansund

Vi tek imot barn frå 0 - 18 år for innlegging og dagbehandling, akutt hjelp og planlagte innleggingar. Vi har åtte sengeplassar og behandlar barn med både medisinske og kirurgiske sjukdommar. Barnelegane har ansvar for dei medisinske barna og leger fra kirurgisk avdeling for dei kirurgiske.

Les meir om Sengepost barn og ungdom Kristiansund

Sengepost barn og ungdom Kristiansund

Sengepost og dagbehandling er ein del av Barne- og ungdomsavdelinga ved Kristiansund sjukehus. Vi ønskjer barn, ungdom og foreldre/foresatte velkomen til avdelinga og ønskjer dykk eit best mogleg opphald. Spør oss om det er noko du lurer på!

For at barnet ditt skal føle seg trygg før innlegging på sjukehus, vil vi oppfordre deg som foreldre til å informere barnet/ungdomen på førehand om kvifor dei skal på sjukehuset. 

Når du kjem til sjukehuset 

Vi tar imot deg ved sengeposten i 3. etasje. Når du skal til planlagt behandling kjem du til avdelinga anten dagen før eller den dagen du skal til operasjon/undersøking/utgreiing. Når det er mange pasientar i avdelinga, kan det bli litt venting både ved inn- og utskrivinga, og det kan ta litt tid før dykk får tildelt rom. Det kan også vere greitt å vite at ein kanskje må byte rom under opphaldet.

Pasientar som må ha akutthjelp, blir tatt i mot heile døgnet.

Under opphaldet

Som barn har du har rett til å ha ein pårørande hos seg under innlegginga, og denne personen får overnatte på same rom som deg. Denne personen får fri kost ved opphaldet, medan øvrige pårørande kan kjøpe mat i kantina til sjukehuset i 2.etasje, og i kiosken i vestibyla. Når vi har anledning til det, avlastar vi gjerne føresatte, slik at dei kan få ordna praktiske gjeremål og liknande.

Redusert kapasitet i helgene

Lavare bemanning i helgene, betyr at vi ikkje kan ha like mange pasientar som på kvardagar. Ved manglande kapasitet ved sengeposten i Kristiansund i helga må barn med barnemedisinsk sjukdom leggast inn eller overflyttast til Barne- og ungdomsavdelinga ved Ålesund sjukehus. Barn med ortopedisk sjukdom kan leggast inn eller overflyttast til ortopedisk sengepost ved Kristiansund sjukehus.

Dersom det skulle vere naudsynt å overflytte pasientar, er det vakthavande barnelege som avgjer kven som evt. må leggast inn eller overflyttast til annan avdeling eller sjukehus. Målet er å gjere dette på ein måte som gir minst mogleg belastning for pasientar og pårørande. Vi seier oss lei for at dette kan medføre ei ekstra byrde.

Heimreise

Legen avgjer når du er friskt nok til å reise heim. Det vanlege er at ein blir skriven ut etter legevisitten. Ved utreise får du ein utskrivingssamtale med lege.


Seksjonsleiar: Siv Helen Kristoffersen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Kristiansund sjukehus, 3. etasje.
Besøkstider
måndag - sundag Opent for besøk. Ingen bestemte tidspunkt
Telefon
71 12 15 60
Måndag - fredag kl 08:00 - 15:30
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Kristiansund sjukehus
Besøksadresse
Herman Døhlens vei 1(Kart)
6508 Kristiansund
Telefon
71 12 00 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til pasientar og besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du har fått innkalling til time, eller planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

Kvardagar: 07.30–21.00

Laurdag: 10.00–17.00

Søndag: 12.00–19.00

Sjukehusapoteket i Kristiansund

Spisestader

​Kantina i 2. etasje er open for pasientar, pårørande og tilsette.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 10.00 - 14.00
  • Helg og høgtid: stengt  

I tillegg kan du finne kiosk i 1. etasje ved Kristiansund sjukehus.

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

ME - Kronisk utmatting hos barn og ungehttps://helse-mr.no/behandlinger/me-kronisk-utmatting-hos-barn-og-ungeME - Kronisk utmatting hos barn og ungeMCFS/ME - Kronisk utmattelse hos barn og ungeCFS/ME - Kronisk utmattelse hos barn og ungeCFS/ME - Kronisk utmattelse hos barn og ungeCFS/ME - Kronisk utmattelse hos barn og unge

Fann du det du leita etter?