Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Les meir om Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt i sjukehus til planlagt behandling eller ved behov for akutt helsehjelp. Ved Ålesund sjukehus blir pasientane innlagt ved kirurgisk sengepost. Ved sjukehusa i Kristiansund, Molde og Volda blir pasientane innlagt ved føde-barsel seksjonane eller kirurgisk sengepost. Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande. Gynekologiske krefttilstandar behandlast i samarbeid med St.Olavs Hospital og Kreftavdelinga i HMR.

 Våre seksjonar er:

  • Føde og barsel, Kristiansund
  • Føde og barsel, Molde
  • Gynekologisk poliklinikk, Kristiansund og Molde
  • Føde, barsel og gynekologisk poliklinikk, Volda
  • Føde og barsel, Ålesund
  • Gynekologisk poliklinikk, Ålesund

 
Feriestenging: 

       -  Føde/barsel/gyn. i Kristiansund: Veke 26, 27, 28 og 29. Drift i Molde.
       -  Føde/barsel/gyn. i Molde: Veke 30, 31, 32 og 33. Drift i Kristiansund.

 

Avdelingssjef: Rigmor Sviggum (kst.) 
Kontorstad: Molde sjukehus

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Avdelingssjefen har kontor ved Ålesund sjukehus (høgblokka, 9. etasje).
Tlf: 70105959

Besøkstider
måndag - fredag 08:00 - 16:00
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresser og praktisk informasjon

Abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-kristiansundAbort, KristiansundAAbortAbortAbortAbort
Abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-moldeAbort, MoldeAAbortAbortAbortAbort
Abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-voldaAbort, VoldaAAbortAbortAbortAbort
Abort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/abort-alesundAbort, ÅlesundAAbortAbortAbortAbort
Amming, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-kristiansundAmming, KristiansundAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-moldeAmming, MoldeAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-voldaAmming, VoldaAAmmingAmmingAmmingAmming
Amming, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/amming-alesundAmming, ÅlesundAAmmingAmmingAmmingAmming
Diabetes og svangerskap, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-kristiansundDiabetes og svangerskap, KristiansundDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-moldeDiabetes og svangerskap, MoldeDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-voldaDiabetes og svangerskap, VoldaDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-alesundDiabetes og svangerskap, ÅlesundDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-kristiansundFødsel - tvillingar/fleirlingar, KristiansundFTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-moldeFødsel - tvillingar/fleirlingar, MoldeFTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-voldaFødsel - tvillingar/fleirlingar, VoldaFTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlinger
Fødsel - tvillingar/fleirlingar, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-tvillingarfleirlingar-alesundFødsel - tvillingar/fleirlingar, ÅlesundFTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlingerTvillinger/flerlinger
Fødsel og barsel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-kristiansundFødsel og barsel, KristiansundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-moldeFødsel og barsel, MoldeFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-voldaFødsel og barsel, VoldaFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødsel og barsel, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodsel-og-barsel-alesundFødsel og barsel, ÅlesundFFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barselFødsel og barsel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-kristiansundFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, KristiansundFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-moldeFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, MoldeFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-voldaFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, VoldaFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Fødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fodselsrifter-med-skade-pa-endetarmen-sin-lukkemuskel-alesundFødselsrifter med skade på endetarmen sin lukkemuskel, ÅlesundFFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskelFødselsrifter med skade på endetarmens lukkemuskel
Graviditet - blodpropp før eller i svangerskapethttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-blodpropp-for-eller-i-svangerskapetGraviditet - blodpropp før eller i svangerskapetGBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapetBlodpropp før eller i svangerskapet
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-kristiansundGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, KristiansundGOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-moldeGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, MoldeGOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-voldaGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, VoldaGOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Graviditet - overvaking av barn i magen til mor, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-overvaking-av-barn-i-magen-til-mor-alesundGraviditet - overvaking av barn i magen til mor, ÅlesundGOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mageOvervåking av barn i mors mage
Graviditet - svangerskapskløe, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-kristiansundGraviditet - svangerskapskløe, KristiansundGSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-moldeGraviditet - svangerskapskløe, MoldeGSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-voldaGraviditet - svangerskapskløe, VoldaGSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Graviditet - svangerskapskløe, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/graviditet-svangerskapskloe-alesundGraviditet - svangerskapskløe, ÅlesundGSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløeSvangerskapskløe
Gynekologisk undersøking, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-kristiansundGynekologisk undersøking, KristiansundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-moldeGynekologisk undersøking, MoldeGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-voldaGynekologisk undersøking, VoldaGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøking, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gynekologisk-undersoking-alesundGynekologisk undersøking, ÅlesundGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Igangsetting av fødselhttps://helse-mr.no/behandlinger/igangsetting-av-fodselIgangsetting av fødselIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisarsnitt, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-kristiansundKeisarsnitt, KristiansundKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-moldeKeisarsnitt, MoldeKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-voldaKeisarsnitt, VoldaKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisarsnitt, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/keisarsnitt-alesundKeisarsnitt, ÅlesundKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Kirurgisk abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-kristiansundKirurgisk abort, KristiansundKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-moldeKirurgisk abort, MoldeKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-voldaKirurgisk abort, VoldaKAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Kirurgisk abort, Ålesund https://helse-mr.no/behandlinger/kirurgisk-abort-alesund-Kirurgisk abort, Ålesund KAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgiskAbort - kirurgisk
Medikamentell abort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-kristiansundMedikamentell abort, KristiansundMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell abort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-moldeMedikamentell abort, MoldeMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell abort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-voldaMedikamentell abort, VoldaMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell abort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-abort-alesundMedikamentell abort, ÅlesundMAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehusetAbort - medikamentell abort på sykehuset
Medikamentell heimeabort, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-kristiansundMedikamentell heimeabort, KristiansundMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-moldeMedikamentell heimeabort, MoldeMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-voldaMedikamentell heimeabort, VoldaMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Medikamentell heimeabort, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentell-heimeabort-alesundMedikamentell heimeabort, ÅlesundMAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabortAbort - medikamentell hjemmeabort
Nyføddscreeninghttps://helse-mr.no/behandlinger/nyfoddscreeningNyføddscreeningNNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøveNyfødtscreening - blodprøve
Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/opning-av-gjensydde-eller-gjengrodde-kjonnslepper-kristiansundOpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, KristiansundOÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper
Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/opning-av-gjensydde-eller-gjengrodde-kjonnslepper-moldeOpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, MoldeOÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper
Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/opning-av-gjensydde-eller-gjengrodde-kjonnslepper-voldaOpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, VoldaOÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper
Opning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/opning-av-gjensydde-eller-gjengrodde-kjonnslepper-alesundOpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper, ÅlesundOÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperÅpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper
Svangerskapsdiabetes, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-kristiansundSvangerskapsdiabetes, KristiansundSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsdiabetes, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-moldeSvangerskapsdiabetes, MoldeSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsdiabetes, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-voldaSvangerskapsdiabetes, VoldaSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapsdiabetes, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/svangerskapsdiabetes-alesundSvangerskapsdiabetes, ÅlesundSSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetesSvangerskapsdiabetes
Svangerskapskvalmehttps://helse-mr.no/behandlinger/svangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalmeSvangerskapskvalme
Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-ber-eit-rhd-positivt-barn-kristiansundVaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, KristiansundVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-ber-eit-rhd-positivt-barn-moldeVaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, MoldeVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-ber-eit-rhd-positivt-barn-voldaVaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, VoldaVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Vaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-ber-eit-rhd-positivt-barn-alesundVaksinering av RhD-negative gravide som ber eit RhD-positivt barn, ÅlesundVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.

Føde-barsel Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-kristiansundFøde-barsel Kristiansund
Føde-barsel Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-moldeFøde-barsel Molde
Føde-barsel Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-voldaFøde-barsel Volda
Føde-barsel Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/fodebarsel-alesundFøde-barsel Ålesund
Gynekologi dag- og døgnbehandling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-kristiansundGynekologi dag- og døgnbehandling Kristiansund
Gynekologi dag- og døgnbehandling Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-moldeGynekologi dag- og døgnbehandling Molde
Gynekologi dag- og døgnbehandling Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-voldaGynekologi dag- og døgnbehandling Volda
Gynekologi dag- og døgnbehandling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-seksjon-alesundGynekologi dag- og døgnbehandling Ålesund
Gynekologisk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-kristiansundGynekologisk poliklinikk Kristiansund
Gynekologisk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-moldeGynekologisk poliklinikk Molde
Gynekologisk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-voldaGynekologisk poliklinikk Volda
Gynekologisk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-kvinner-barn-og-ungdom/avdeling-for-fodselshjelp-og-kvinnesjukdommar/gynekologisk-poliklinikk-alesundGynekologisk poliklinikk Ålesund

Fann du det du leita etter?