Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Les meir om Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

Avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar

For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt i sjukehus til planlagt behandling eller ved behov for akutt helsehjelp. Ved Ålesund sjukehus blir pasientane innlagt ved kirurgisk sengepost. Ved sjukehusa i Kristiansund, Molde og Volda blir pasientane innlagt ved føde-barsel seksjonane eller kirurgisk sengepost. Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande. Gynekologiske krefttilstandar behandlast i samarbeid med St.Olavs Hospital og Kreftavdelinga i HMR.


 

 

 

Våre seksjonar er:

  • Føde og barsel, Kristiansund
  • Føde og barsel, Molde
  • Gynekologisk poliklinikk, Kristiansund og Molde
  • Føde, barsel og gynekologisk poliklinikk, Volda
  • Føde og barsel, Ålesund
  • Gynekologisk poliklinikk, Ålesund

 

 


Avdelingssjef: Janita Skogeng

Kontorstad: Ålesund sjukehus 

Kontakt

Oppmøtestad

Avdelingssjefen har kontor ved Ålesund sjukehus (høgblokka, 9. etasje).
Tlf: 70105959

Besøkstider
måndag - fredag 08:00 - 16:00
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Postboks 1600
6026 Ålesund

Besøksadresser og praktisk informasjon

Nyheiter

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.