Føde-barsel Kristiansund

Her er informasjon til deg som venter born. Fødeavdelinga i Kristiansund er midlertidig stengt, og fødetilbodet er samla i Molde. Gravide får framleis tilbod om ultralyd og anna oppfølging i svangerskapet ved svangerskapspoliklinikken i Kristiansund (plan 0, samlokalisert med gyn pol).
Fødslar før svangerskapsveke 35 og fødslar som krev utvida oppfølging og behandling skjer ved Ålesund sjukehus.

Fann du det du leita etter?