Gynekologisk poliklinikk Molde

Velkommen til gynekologisk poliklinikk i Molde!

Ved poliklinikken får tilviste pasientar utgreiing, diagnostisering og behandling av  gynekologiske tilstander. Ultralydundersøking i svangerskapsveke 17-20 er eit tilbod til alle gravide etter tilvising frå fastlege eller jordmor. For gravide med risikotilstandar kan det vere aktuelt med oppfølging i svangerskapet ved poliklinikken. 

Kvinner som ynskjer sjølvbestemt abort kan ta kontakt med poliklinikken utan tilvising. 


Feriestenging: Veke 30, 31, 32 og 33 (samtidig som Føde/barsel). Drift i Kristiansund.

Fann du det du leita etter?