Informasjon om opphold og besøk ved barselavdelingene i Helse Møre og Romsdal

Fødende i Møre og Romsdal har i økende grad ønske om at far/partner får tilbud om opphold (familiedøgn) ved føde/barselseksjonene ved våre sykehus. Ved normal drift har vi god mulighet for å tilby familiedøgn for far/partner, men vi må også prioritere vår kapasitet til enhver tid. Sommeren er ofte en travel periode med mange fødende innlagt.

Vi ønsker derfor å presisere at vi som hovedregel følger disse prioriteringene:

  • For fødende vil vi tilstrebe at far/partner får ett familiedøgn når barnet er født, dersom det er kapasitet.
  • For fødende som er selektert til Ålesund og har lang reisevei tilstreber vi at far får nødvendig overnatting når det er kapasitet.
  • Familiedøgn koster kr. 350,- pr. natt og kostnaden påløper fra barnet er født.

Dersom det er liten plass i avdelingene må vi dessverre si nei til familiedøgn for far/partner, og vi ber om forståelse for at vi må gjøre en helhetlig vurdering av alle pasienters behov.

Vi ønsker å tilrettelegge en skjermet barseltid for den lille familien, men fokus på tidlig tilknytting og god ammestart.

En utfordring er mange besøkende og vi oppfordrer derfor fødende/familier om å ta hensyn til dette ved opphold i avdelingene. Besøk på barsel er tillatt for far/partner, søsken og besteforeldre.