Helsenorge

Informasjon til fødande og partnar i samband med Covid-19

For å unngå koronasmitte har vi innført nye retningsliner ved våre føde- og barselavdelingar i samband med pandemien. 

 

Trur du fødselen er i gong?

Ring fødeavdelinga:
 • Ålesund sjukehus: 70 10 59 40
 • Molde sjukehus: 71 12 17 60
 • Volda sjukehus: 70 05 83 61

Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos fødande og partnar
 • Fødande og partnar blir screena (svarer på spørsmål frå eit spørreskjema) over telefon når dei tar kontakt i samband med fødsel
 • Dersom den fødande har luftvegsinfeksjon/bekrefta Covid-19/er nærkontakt, skal ho og partnar isolerast i lag
 • Ved positiv screening hos partnar, blir hurtigtest vurdert
 • Partnar som er definert som nærkontakt eller har fått bekrefta Covid-19 kan ikkje følgje med inn på sjukehuset​

Om fødselen

 • Ved negativ screening eller negativ hurtigtest får partnar vere til stades under fødselen, også planlagt keisersnitt
 • Partnar skal halde seg i fødestova saman med den fødande, og bruke tilvist toalett. Når han/ho har kome inn må vedkomande halde seg der, ikkje gå inn og ut av sjukehuset
 • I perioden før aktiv fødsel, der den fødande enno ikkje er lagt på fødestova vil vi så langt som råd legge til rette for at partnar kan vere til stades. Dette er avhengig av kapasiteten elles på seksjonen. Ved svært lang reiseveg kan ein vurdere å nytte lokale hotell 

Om barselopphaldet

 • Eventuell isolasjon blir vidareført på barsel
 • Barselopphaldet vil vere så kort som mogleg (2 døgn – inntil nødvendige undersøkingar er gjort)
 • Ut i frå kapasitet i avdelinga vurderer vi kor mykje partnar kan vere til stades under barselopphaldet
 • Det er avgrensa til eitt besøk per dag, i perioden frå kl 10.00 - 20.00
  • Partnar skal svare på screeningskjema for kvart besøk
  • Besøket må avtalast på førehand
   (Ved Ålesund sjukehus skal partnar ringe mellom kl 8.00 og 15. 30 for å avtale besøk. Telefon:  70 10 59 30 /  70 10 59 31)
  • Når partnar er komen inn på barselrommet må han eller ho halde seg der, og bruke tilvist toalett
 • Ved ledig kapasitet på barsel kan vi igjen tilby familierom (rom der dei nybakte foreldra og det nyfødde barnet får bu i lag). Partnar skal bruke anvist bad og toalett, og ikkje forlate rommet
 • Vi kan diverre ikkje tillate besøk av andre, heller ikkje søsken til den nyfødde
 • Nyfødde kan ikkje takast ut av avdelinga før utskriving.

Om ultralyd og andre polikliniske konsultasjonar

 • Avtalte timar går som normalt, om du ikkje får anna beskjed
 • Det er svært viktig å følgje informasjonen som blir sendt på SMS i forkant av timen
 • Partnar kan igjen vere med på svangerskapskontrollar. Avtal dette med avdelinga
 • Partnar må ha negativ screening på Covid-19 (spørreskjema for pasient/besøkande) for å kunne vere med på ultralyd og andre svangerskapskontrollar

 
Vi ber deg i størst mogleg grad stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i di kommune.

 
Vi vil legge til rette for ei trygg og god oppleving under fødselen og barselopphaldet. 

Meir informasjon


 
Denne sida blir oppdatert fortløpande.


 


Illustrasjonsbilde frå fødeavdelinga 


 

Fann du det du leita etter?