Informasjon til fødande og partnar i samband med Covid-19

For å unngå koronasmitte har vi innført nye retningsliner ved våre føde- og barselavdelingar.

Helsepersonell og nyfødt

Trur du fødselen er i gong?

Ring fødeavdelinga:

 • Ålesund sjukehus: 70 10 59 59 / 70 10 59 40
 • Molde sjukehus: 71 12 17 60
 • Volda sjukehus: 70 05 83 61

Smitterisiko

 • Vi vurderer smitterisiko individuelt, både hos mor og ledsager.
 • Om ledsager har luftvegsinfeksjon/smitte/sit i karantene kan han/ho diverre ikkje vere med på fødselen.
 • Om mor har luftvegsinfeksjon/smitte/sit i karantene, vil ho vere i isolasjon.

Om fødselen

 • Ledsager kan delta i den aktive delen av fødselen. Kor tidleg han/ho kan kome inn, dersom det går lang tid frå innlegging til den aktive delen av fødselen er i gang, blir avgjort i kvart tilfelle.
 • Ledsager kan vere med på planlagt keisarsnitt.
 • Frå 15. juni opna vi for vannfødsel igjen.

Om barselopphaldet

 • Eventuell isolasjon blir vidareført på barsel.
 • Barselopphaldet vil vere så kort som mogleg (2 døgn – inntil nødvendige undersøkingar er gjort).
 • Partnar kan kome på besøk kl 18-20 under barselopphaldet, så lenge han/ho er heilt frisk og ikkje er i karantene. Munnbind må inntil vidare nyttast under opphald/besøk på sjukehuset. På noverande tidspunkt har vi ikkje moglegheit til å tilby partnar opphald og overnatting på barsel. Fasilitetane på sjukehusa er ikkje egna til å ivareta nødvedig tilrettelegging som einerom og dusj/toalett. 
 • Vi ønskjer at partnar i størst mogleg grad skal kunne vere til stades under fødsel og barsel. Vi vurderer difor fortløpande om vi kan lette på restriksjonane ut i frå smittesituasjonen av Covid-19.  
 • Det vil vere adgangskontroll ved sjukehusa/barselavdelinga og besøk kan avtalast i tida mellom kl. 18.00-20.00. Partnar må opphalde seg på barselrommet under besøket, ha avstand til personell, andre pasientar og besøkande.
 • Personellet i føde-/barselavdelinga vil gi nærare informasjon om besøksordninga etter fødselen.
 • Vi kan diverre ikkje tillate besøk av andre, heller ikkje søsken til den nyfødde.
 • Nyfødde kan ikkje takast ut av avdelinga før utskriving.

Om polikliniske konsultasjonar

 • Avtalte timar går som normalt, om ikkje du får anna beskjed.
 • Det er svært viktig å følgje informasjonen som blir sendt på SMS i forkant av timen.
 • Ved polikliniske undersøkingar/ultralyd, kan partnar inntil vidare ikkje vere med.


Vi ber deg i størst mogleg grad stille spørsmål om graviditeten til lokal jordmor/fastlege i di kommune.

Vi vil legge til rette for ei trygg og god oppleving under fødselen og barselopphaldet. 

Meir informasjon

Informasjon fra Folkehelseinstituttet om graviditet og koronasmitte/-sykdomRåd om korona til foreldre, barn og gravide fra Helsenorge.no

Denne sida blir oppdatert fortløpande.Fann du det du leita etter?