Klinikk for medisin

Kontakt

Telefon
70 10 50 00 Sentralbordet Ålesund, 71 12 00 00 Sentralbordet Molde/Kristiansund, 70 05 82 00 Sentralbordet Volda.

Blodtrykksregistrering i 24 timarhttps://helse-mr.no/behandlinger/blodtrykksregistrering-i-24-timarBlodtrykksregistrering i 24 timarBBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timerBlodtrykksregistrering i 24 timarBlodtrykksregistrering i 24 timer
Ekkokardiografihttps://helse-mr.no/behandlinger/ekkokardiografiEkkokardiografiEEkkokardiografiUltralyd av hjertetUltralyd av hjertetEkkokardiografi
Gastroskopi, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-kristiansundGastroskopi, KristiansundGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gastroskopi, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-moldeGastroskopi, MoldeGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gastroskopi, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-voldaGastroskopi, VoldaGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Gastroskopi, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/gastroskopi-alesundGastroskopi, ÅlesundGGastroskopiGastroskopiGastroskopiGastroskopi
Hjerneslag, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/hjerneslag-alesundHjerneslag, ÅlesundHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
KOLS, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-kristiansundKOLS, KristiansundKKolsKolsKolsKols
KOLS, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-moldeKOLS, MoldeKKolsKolsKolsKols
KOLS, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-voldaKOLS, VoldaKKolsKolsKolsKols
KOLS, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/kols-alesundKOLS, ÅlesundKKolsKolsKolsKols
Koloskopi, Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-kristiansundKoloskopi, KristiansundKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Koloskopi, Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-moldeKoloskopi, MoldeKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Koloskopi, Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-voldaKoloskopi, VoldaKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Koloskopi, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/koloskopi-alesundKoloskopi, ÅlesundKKoloskopiKoloskopiKoloskopiKoloskopi
Leverbiopsi, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/leverbiopsi-alesundLeverbiopsi, ÅlesundLLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsiLeverbiopsi
Mage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret.https://helse-mr.no/behandlinger/mage-tarmundersokelse-med-24-timers-ph-og-trykkmaling-i-spiseroretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret.MMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøretMage-tarmundersøkelse med 24 timers pH- og trykkmåling i spiserøret
Pacemakerkontrollhttps://helse-mr.no/behandlinger/pacemakerkontrollPacemakerkontrollPPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontrollPacemaker - kontroll
Spinalpunksjonhttps://helse-mr.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Spirometri Kristiansundhttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-kristiansundSpirometri KristiansundSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Spirometri Moldehttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-moldeSpirometri MoldeSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Spirometri Voldahttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-voldaSpirometri VoldaSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Spirometri Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/spirometri-alesundSpirometri ÅlesundSSpirometriSpirometriSpirometriSpirometri
Stress-ekkokardiografihttps://helse-mr.no/behandlinger/stress-ekkokardiografiStress-ekkokardiografiSStress-EkkokardiografiStress-EkkokardiografiStress-EkkokardiografiStress-Ekkokardiografi
Vippetesthttps://helse-mr.no/behandlinger/vippetestVippetestVVippetestVippetestVippetestVippetest
Øsofaguspacinghttps://helse-mr.no/behandlinger/osofaguspacingØsofaguspacingØØsofagusspacing - stimulering av hjertet via spiserøretØsofagusspacing - stimulering av hjertet via spiserøretØsofagusspacing - stimulering av hjertet via spiserøretØsofagusspacing - stimulering av hjertet via spiserøret

Diabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-diabetes-og-stoffskiftesjukdommar-alesundDiabetes og stoffskiftesjukdommar, poliklinikk ÅlesundTil denne poliklinikken kjem det pasientar som treng utgreiing og behandling for stoffskiftesjukdommar og diabetes, men som ikke treng døgnopphald.   Vi tek imot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande og frå...
Dialyse Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-molde/medisinsk-poliklinikk-molde/poliklinikk-for-nyresjukdommar-moldeDialyse MoldeTil dialyseavdelinga kjem pasientar med kronisk nyresvikt som har behov for dialysebehandling.  Ei dialysebehandling tar omlag fire timar, og dei fleste som går i dialyse har behov for å få behandlinga tre gonger i veka. Sjukepleiarane på d...
Dialyse og nyrepoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-kristiansund/dialyse-og-nyrepoliklinikk-kristiansundDialyse og nyrepoliklinikken Kristiansund
Dialyseseksjonen Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesundDialyseseksjonen Ålesund
Hjartemedisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-molde/medisinsk-poliklinikk-molde/poliklinikk-for-hjartesjukdommar-moldeHjartemedisinsk poliklinikk Molde
Hjartemedisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-hjartesjukdommar-alesundHjartemedisinsk poliklinikk ÅlesundHjertemedisinsk poliklinikk tar i mot pasientar som blir henvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og frå avdelingane ved sjukehuset.
Kreftavdelingahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelingaKreftavdelinga
Kreftpoliklinikken og lindrande team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-kristiansundKreftpoliklinikken og lindrande team Kristiansund
Kreftpoliklinikken og lindrande team Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken og lindrande team Molde
Kreftpoliklinikken og lindrande team Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-voldaKreftpoliklinikken og lindrande team Volda
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken Ålesund
Kreftsengeposten Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftsengepostenKreftsengeposten Ålesund
Lindrande team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/lindrande-team-kristiansundLindrande team Kristiansund
Lindrande team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/lindrande-team-alesundLindrande team Ålesund
Mage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-magetarmsjukdommar-alesundMage-tarmsjukdommar, poliklinikk Ålesund
Medisinsk avdeling A Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-moldeMedisinsk avdeling A Molde Medisinsk avdeling Molde er delt inn i to sengepostar, sengepost A og B og har eigne poliklinikkar for dei fleste fagområdene. Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesia...
Medisinsk avdeling B Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-molde/medisinsk-sengepost-b-moldeMedisinsk avdeling B Molde
Medisinsk avdeling Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-kristiansundMedisinsk avdeling KristiansundMedisinsk avdeling i Kristiansund har ein fellessengepost.  Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesialistar innanfor følgjande områder: Hjertesjukdommar, Diabetes og...
Medisinsk avdeling post 1 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-1-alesundMedisinsk avdeling post 1 Ålesund
Medisinsk avdeling post 2 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-2-alesundMedisinsk avdeling post 2 Ålesund
Medisinsk avdeling post 5 Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-sengepost-5-alesundMedisinsk avdeling post 5 Ålesund
Medisinsk avdeling Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-voldaMedisinsk avdeling Volda Vi tilbyr diagnostikk, behandling og pleie til pasientar med indremedisinske sjukdommar. Avdelinga har spesialistar innanfor følgjande områder: Hjertesjukdommar, Diabetes og stoffskiftesjukdommar, Lungesjukdommar, Mage- og tarmsjukdommar,...
Medisinsk avdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesundMedisinsk avdeling Ålesund
Medisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesund/poliklinikk-for-lungesjukdommar-alesundMedisinsk poliklinikk for lungesjukdommar Ålesund
Medisinsk poliklinikk Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-kristiansund/medisinsk-poliklinikk-kristiansundMedisinsk poliklinikk Kristiansund
Medisinsk poliklinikk Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-molde/medisinsk-poliklinikk-moldeMedisinsk poliklinikk Molde
Medisinsk poliklinikk Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-volda/medisinsk-poliklinikk-voldaMedisinsk poliklinikk Volda
Medisinsk poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/medisinsk-poliklinikk-alesundMedisinsk poliklinikk ÅlesundTil poliklinikken kjem pasientar som treng utgreiing og behandling av infeksjonssjukdommar, blodsjukdaommar, alderdoms- og slagsjukdommar. Vi tek imot pasientar som blir tilvist frå primærhelsetenesta, privatpraktiserande spesialistar og fr...
Poliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-alderdom--og-slagsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for alderdom- og slagsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for blodsjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/seksjon-avdeling/Sider/Poliklinikk-for-blodsjukdommar-Ålesund.aspxPoliklinikk for blodsjukdommar Ålesund
Poliklinikk for nyresjukdommar Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/medisinsk-avdeling-alesund/dialyseseksjonen-alesund/poliklinikk-for-nyresjukdommar-alesundPoliklinikk for nyresjukdommar Ålesund
Stråleterapihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/straleterapiStråleterapi
Åse hotellhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/ase-hotellÅse hotell