Kreftavdelinga

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal er samansett av stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og lindrande team ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus. Avdelinga skal gi eit breitt onkologisk tilbod til kreftpasientar. Dette gjeld også pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiske omsyn gjer dette naturleg. Avdelinga er ein del av klinikk for medisin.

Les meir om Kreftavdelinga

Kreftavdelinga

Vår visjon: Fremragende kreftbehandling nær deg

Målet vårt er å gi behandling av beste kvalitet gitt av eit motivert personale med kompetanse på eit høgt fagleg nivå, som er nær deg i avstand og som medmenneske.

Sjå strategiplan for kreftavdelinga 2018 - 2023  

Avdelinga har om lag 120 stillingar. Avdelingssjef, Jorun Bøyum.

Kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus:

 Kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus

Molde sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team i sokkeletasjen:

Molde sjukehus 

Kristiansund sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team på plan 0, inngang H:

Kristiansund sjukehus 

Volda sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team i 4. etasje:

Volda sjukehus
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Ålesund: Kreftbygget, like sør for Ålesund sjukehus.  

Molde: Sokkeletasjen

Kristiansund: Plan 0, inngang H

Volda: Plan 0 og 4. etasje

Besøksadresser og praktisk informasjon

Strålebehandling ved prostatakrefthttps://helse-mr.no/behandlinger/stralebehandling-ved-prostatakreftStrålebehandling ved prostatakreftSProstatakreft - strålebehandlingProstatakreft - strålebehandlingProstatakreft - strålebehandlingProstatakreft - strålebehandling

Kreftpoliklinikken Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-kristiansundKreftpoliklinikken Kristiansund
Kreftpoliklinikken Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken Molde
Kreftpoliklinikken Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-voldaKreftpoliklinikken Volda
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken Ålesund
Palliativt team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/palliativt-team-kristiansundPalliativt team Kristiansund
Palliativt team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/palliativt-team-alesundPalliativt team Ålesund
Sengepost for kreft og blodsjukdommar https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/sengepost-for-kreft-og-blodsjukdommarSengepost for kreft og blodsjukdommar
Stråleterapienhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/straleterapienStråleterapien
Åse hotellhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin-og-rehabilitering/kreftavdelinga/ase-hotellÅse hotell

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.