Søndagshelsing

Frå prestetenesta
 • Guds rustning

  Akkurat no er det eit fantastisk vêr. Ikkje ei sky, mange minusgrader og ein innbydande natur. Bildet av Volda sjukehus på framsida er frå ein slik dag.

 • Herrens andlet lyse over deg!

  Bildet viser ein liten flokk på veg mot toppen! Det er mange som i desse dagar nyttar naturen vi har å by på i Møre og Romsdal, m.a. til å gå på skiturar – og for nokre er det toppen som gjeld. For andre er det kanskje gode minner frå slike...

 • Ver raus og skap fred…

  Matt 5: 38 - 48. Korleis hadde det vore å møte ein person som levde etter slike levereglar?? Kanskje han hadde vore litt lett å utnytte i starten – kanskje eg hadde blitt litt usikker på om han hadde nokre skjulte motiv ?  Han hadde i alle...

 • Hvile og krav

  «Vi bærer mange med oss» skriver Svein Ellingsen i en nattverdssalme.  Det er sant for oss alle. Det er dem som gikk foran og som er gått bort. Mennesker som har formet oss, vært forbilder, støttet i vanskelige tider, utfordret og inspirert...

 • Troen

  Herren har kunngjort for deg, menneske, hva godt er. Og hva krever Han av deg?  Bare at du gjør rett, viser trofast kjærlighet og vandrer ydmykt med din Gud. Mika 6,8.

 • Jakob Sande sin sjømannssong

  Alle Vestlendingar, samt dei langt fleste Sunnmøringar, kjenner til Jakob Sande. Som 12-åring sat han i heimekyrkja og strevde med å halde ut den lange preika til soknepresten høgt der oppe på stolen. For å korte tida skribla han ned fem li...

 • Jeg kjenner Salme 23. Men du kjenner hyrden!

  En historie fra siste krig gjorde inntrykk. Jeg glemmer den visst ikke. Det var gjort klart til fest på den amerikanske basen i Sør-England – kvelden før D-dagen, invasjonen i Normandi! Topp servering, topp underholdning! Så entrer en kjent...

 • Sjå – bli sett – og starte på nytt

  Bibelteksten er henta fra Johannes evangeliet kapitel 4. Det er eit lite utdrag fra ein lengre samtale mellom Jesus og ei samaritansk kvinne. Har du tilgang på heile teksten, så er den verd å lese – kanskje du kjenner den godt fra før ? Jes...

 • Tilfeldig?

  Dersom du legg fra deg Søndagsbrevet ei lita stund og tenker attende på livet ditt og alle vala du har tatt opp igjennom – små og store – kva var grunnlaget; bakgrunnen til det valet du tok – kvifor vart det slik ??

 • Den bortkomne sonen

  Ramma er herregarden med eigarfamilie og tenarstab, og sorga over ein son som hadde forlete dei: Tru om han var i live?

 • Din gledes bekk

  Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud! I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly. Du lar dem drikke av din gledes bekk. For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys. (Salme 36)

 • Gleda ved å gjere det gode...

  Forteljinga om Den Miskunnsame Samaritanen.

 • Glede og Gud

  Eg får av og til brysame tankar: Ein av dei er denne: Gud ser og høyrer neppe meg i det heile teke. Slikt er jo berre ikkje mogeleg! Eg meiner fleire milliardar menneske!

 • Som eit lite barn

  Frå kyrkja sin dåpsliturgi. Vi høyrer om desse alvorlege, unge mennene rundt Jesus: Det kunne ikkje vere så farleg med desse små! Dei forstod ikkje noko likevel!

 • Apropos tilgivelsen…

 • Dele historier med kvarandre...

 • «Jeg burde ikke føle sånn…»

 • Mine tider...?

Fann du det du leita etter?