Kreftavdelinga

Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal er samansett av stråleterapieining, sengepost, lindrande team og poliklinikk i Ålesund, samt kreftpoliklinikk og lindrande team ved Volda, Molde og Kristiansund sjukehus. Avdelinga skal gi eit breitt onkologisk tilbod til kreftpasientar. Dette gjeld også pasientar utanfor Helse Møre og Romsdal sitt primærområde, om faglege og geografiske omsyn gjer dette naturleg. Avdelinga er ein del av klinikk for medisin.

Les meir om Kreftavdelinga

Kreftavdelinga

Avdelinga har om lag 120 stillingar. Avdelingssjef, Jorun Bøyum.

Kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus:

 

Molde sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team i sokkeletasjen:

 

Kristiansund sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team på plan 0, inngang H:

 

Volda sjukehus, kreftpoliklinikk og lindrande team i 4. etasje:


 

Kontakt

Oppmøtestad

Ålesund: Kreftbygget, like sør for Ålesund sjukehus.  

Molde: Sokkeletasjen

Kristiansund: Plan 0, inngang H

Volda: Plan 0 og 4. etasje

Kreftpoliklinikken og lindrande team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-kristiansundKreftpoliklinikken og lindrande team Kristiansund
Kreftpoliklinikken og lindrande team Moldehttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-moldeKreftpoliklinikken og lindrande team Molde
Kreftpoliklinikken og lindrande team Voldahttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-voldaKreftpoliklinikken og lindrande team Volda
Kreftpoliklinikken Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftpoliklinikken-alesundKreftpoliklinikken Ålesund
Kreftsengeposten Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/kreftsengepostenKreftsengeposten Ålesund
Lindrande team Kristiansundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/klinisk-forskingspost/lindrande-team-kristiansundLindrande team Kristiansund
Lindrande team Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/lindrande-team-alesundLindrande team Ålesund
Stråleterapihttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/straleterapiStråleterapi
Åse hotellhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-medisin/kreftavdelinga/ase-hotellÅse hotell