Kreftpoliklinikken og lindrande team Volda

Vi tilbyr legekontrollar, cellegiftkurar og symptomlindring.

Les meir om Kreftpoliklinikken og lindrande team Volda

Kreftpoliklinikken og lindrande team Volda

Kreftpoliklinikken

Vi tilbyr forundersøking til alle pasientar, det vil seie at pasientane tar blodprøve og har samtale dagen før kur og at kuren blir godkjend på førehand. Dei som har lang reiseveg kan i nokre tilfelle ta blodprøve hos fastlege, og ha telefonkonsultasjon med sjukepleiar dagen før. Dette bidrar til mindre  tid brukt på sjukehus.

Cellegiftbehandling er individuell, og blir planlagt ut frå diagnose, allmenntilstand og sjukdomsutbreiing. Behandlinga finn stad i eit større behandlingsrom, og  tal på plassar er ulik frå sjukehus til sjukehus. Vi har også eigne rom der ein kan ha samtale med lege og sjukepleiar på tomannshand.

Pasientar som treng strålebehandling blir sendt til Ålesund sjukehus for behandling.

Lindrande team

Lindrande team er ei tverrfagleg gruppe som består av fysioterapeut, sosionom, ernæringsfysiolog, prest, legar og sjukepleiarar med spesiell kompetanse innan anestesi, onkologi og palliasjon. Vi gir råd og rettleiing til kreftpasientar som har ein kreftsjukdom ein ikkje kan bli frisk av. Vi ønsker at pasient og pårørande skal oppleve best mogleg livskvalitet.

Lindrande behandling er definert som aktiv behandling, pleie og omsorg for pasientar som har ein sjukdom ein ikkje blir frisk av.

Vi gir og råd, rettleiing og undervisning til helsepersonell i kommunane, knytt til kreftpasientar som blir utskrivne frå sjukehus. Lindrande team ønsker å legge til rette for at pasienten får vere mest mogleg heime, eller så nær heimen som mogleg.

Vi vil samarbeide om god organisering av tenester som den enkelte pasient og pårørande har behov for. Vi arbeider for å styrke fagkunnskap hos helsepersonell gjennom rådgiving og undervisning. Teamet er eit bindeledd mellom sjukehuset og kommunane.

Vi har fokus på pårørandearbeid  og rehabilitering i Kreftavdelinga i Helse Møre og Romsdal, og pasientane får informasjon når dei kjem til behandling.

Kontakt

Oppmøtestad

Kreftpoliklinikken finn du i 4. etasje.

Lindrande team i plan 0.

Telefon
70058494
måndag - fredag 08:00 - 15:30
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Google maps)
Telefon
70058200
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 14:00 - 19:00. Vi oppmodar besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​​​​Du kan parkere på anviste plassar utanfor sjukehuset


 

Pasienttelefon

​Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
  • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.