HELSENORGE

Nyttige lenker for ambulansetenesten

Nyttige lenker for ambulansetenesta og andre interesserte

​Ambulanseforum - nasjonalt fagtidsskrift dedikert ambulansetenesta, AMK og redningstenesta.

Ambulanse.no - fagforbund for ambulansepersonell

Fagforbundet.no - fagforbund for helsepersonell

Sykepleierforbundet.no - fagforbund for sjukepleiarar

Nakos - Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin

Helse og Omsorgsdepartementes temaside om akuttmedisin

Delta - arbeidstakerorganisasjon i YS
 

Helsebiblioteket.no

Kunnskapssenteret.no - nasjonalt kunnskapssenter for helsetenesta

Melde.no - om meldeordning for avvik og uønska hendingar

Kunnskapsbasertpraksis.no - modell og metodisk tilnærming til kunnskapsbasert praksis

Luftambulansetjenesten - oversikt over luftambulansebasar og operatørar i Noreg

Fann du det du leita etter?