DPS ambulant seksjon Ålesund

Seksjonen har to team, Akutt heimebehandlingsteam og ACT-team Sunnmøre (aktivt oppsøkjande behandlingsteam for psykisk helsevern på Sunnmøre)

Les meir om DPS ambulant seksjon Ålesund

DPS ambulant seksjon Ålesund

Akutt heimebehandlingsteam (AHT)

Telefon: 70 10 50 00
Adresse: Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund
E-post: vaksenpsykiatrisk.avdeling.fellespostkasse@helse-mr.no


Målgruppen til Akutt heimebehandlingsteam (AHT) er pasienter over 18 år som er i en akutt psykisk krise og som står i fare for akutt innleggelse. Vi tilstreber å treffe pasientene innen 4 timer etter henvisning. Teamet er tverrfaglig sammensatt og består av psykiater, psykolog, sosionom, hjelpepleier og psykiatriske sykepleiere med relevant tilleggsutdanning.

Les mer om AHT:
AHT:
• Tilbyr

o akuttpsykiatriske vurderinger

o kartlegging av behov

o kortvarig hjemmebehandling

• Forebygger utvikling av alvorlig psykisk krise
• Hindrer unødvendige innleggelser i sykehus
• Gir råd og veiledning i akutte psykiske krisesituasjoner
• Henviser videre til andre behandlingstilbud når det er behov for det
• Kan henvise til psykiatrisk avdeling eller ØHD-seng

Slik jobber teamet
Teamet har som hovedoppgave å gi rask helsehjelp for en tidsavgrenset periode i akuttfasen av et sykdomsforløp eller akutt oppstått krisetilstand. Tilbudet i AHT er frivillig og basert på samtykke fra pasienten. Man må ha henvisning fra for eksempel fastlege, legevakt eller psykisk helseteam i kommunen for å komme i kontakt med oss. Etter at vi har mottatt henvisningen vil to ansatte i teamet treffe pasienten og gjøre en vurdering, ofte i pasientens hjem. Sammen med pasienten avtaler vi den videre behandlingen, som for eksempel kan være medikamentell behandling, kortvarige psykologiske intervensjoner, støtte og veiledning til pårørende. Vi kan henvise videre til andre enheter i spesialisthelsetjenesten eller kommunen ved behov.  

Åpningstider
Hverdager 08:00 – 22:00
Helg/høytidsdager: 11:00 – 19:00

Hvordan komme i kontakt med AHT?
AHT tar imot henvisninger fra fastleger, legevakt, psykisk helseteam i kommunene, andre voksenpsykiatriske enheter, samt politi og AMK. Vi ønsker henvisninger på telefon. Henviser skal ha møtt pasienten samme dag som pasienten henvises til AHT. Henvisere kan ringe sykehusets sentralbord og be om å bli satt over til AHT. Man vil per telefon drøfte og vurdere om det er hensiktsmessig at AHT bistår.

ACT-team Sunnmøre

Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund.
Besøksadresse: Langelandsveien 17.
Telefon: 95 25 34 13
E-post: act-team.sunnmore@helse-mr.no  

Dette er ein behandlingsmetode som har sitt opphav frå USA. Den er også mykje brukt i mellom anna i England, Tyskland og Nederland. Det er godt forskingsbelegg for at ACT-metoden er eit godt tilbod til pasientar med alvorleg psykoseliding med tilleggsproblem.

Vi kan tilby behandling/rehabilitering for menneske mellom 18 og 65 år.

I hovudsak kan vi tilrettelegge alle basistenester.

Vi utfører kartlegging, oppfølging og behandling med fokus på:

  • Familie og nettverksstøtte.
  • Yrkesmessig rehabilitering.
  • Rehabilitering med fokus på symptomlindring.
  • Medikamentell behandling.
  • Støtte til å utføre daglege gjeremål.
  • Oppsøkande verksemd.
  • Intigrert rusbehandling.


Vi er lokalisert i Langelandsveien 17 og teamet arbeider måndag - fredag frå kl 08:00 - 15:30.

Behandlinga tek utgangspunkt i pasienten sine behov, og det kan gjerast avtalar utanom desse tidene.
Seksjonen har to team.  

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

ACT-team Sunnmøre
Langelandsveien 17

Akutt heimebehandlingsteam
Ålesund sjukehus, psykiatribygget

Telefon
AHT 70 10 50 00 og ACT 95 25 34 13 . Forløpskoordinator pakkeforløp 70 16 73 00
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Akutt heimebehandlingsteam 
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Helse Møre og Romsdal HF
ACT-team Sunnmøre
Langelandsveien 17
6010 Ålesund.

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

KORONAVIRUSET: Viktig informasjon til besøkande

​For å unngå koronasmitte har vi restriksjonar for besøk på sjukehusa. Viss du planlegg eit besøk, må du gjere deg kjent med gjeldande rutine.

Gjeldande rutine finn du her

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

  • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
  • Helg og høgtid: stengtTa bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Psykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløphttps://helse-mr.no/behandlinger/psykiske-lidingar-hos-vaksne-pakkeforlopPsykiske lidingar hos vaksne - pakkeforløpPPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløpPsykiske lidelser hos voksne - pakkeforløp

Fann du det du leita etter?