Forsterka rehabilitering psykisk helse Ålesund

Forsterka rehabilitering er en lokal sikkerhetsseksjon i psykisk helsevern. Personalet er tverrfaglig sammensatt med bred kompetanse innen blant annet risikovurdering og håndtering, rus, psykiatri, rehabilitering og psykososial behandling.  Forsterka rehabilitering gir tett oppfølging både inne i avdeling og ute i samfunnet gjennom hele behandlinga.

Les meir om Forsterka rehabilitering psykisk helse Ålesund

Forsterka rehabilitering psykisk helse Ålesund

Inntakskriterier

Pasienter som får tilbud hos oss er personer med alvorlig sinnslidelse, rus og aggresjonsproblematikk. Vi kan også vurdere inntak av personer med komplekst sykdomsbilde som ikke nyttiggjør seg andre behandlingstilbud. Personer som er dømt til tvunget psykisk helsevern, § 5.2 i Psykisk Helsevernloven, har behandlingstilbud ved forsterka rehabilitering. Seksjonen er ikke en akuttpost, og henvisninger sendes til vurdering i forkant av alle innleggelser. Opptaksområde er i hovedsak Møre og Romsdal.


Behandling

Behandlingen tar sikte på en gradvis tilbakeføring til samfunnet. Hver pasient har egen behandlingsgruppe bestående av et tverrfaglig team. Behandlingen starter med en individuell kartlegging og utredning. Videre utarbeides det en behandlingsplan som inkluderer egne retningslinjer for hver pasient. Ressurser og risikofaktorer hos den enkelte pasient kartlegges ved bruk av strukturert verktøy (START)regelmessig.

Miljøterapi

Miljøterapi er en viktig del av behandlingen hos oss. Sentrale punkt i miljøterapien er personlig vekst, ansvarliggjøring, samhandling, økt mestringsevne og atferdskontroll. Vi vektlegger også struktur, forutsigbarhet og myndiggjøring. Et grunnprinsipp i seksjonen er balansen mellom sikkerhet og fleksibilitet. Fokus i samhandling med pasient er å redusere grensesetting til et minimum. Samtidig blir sikkerhet, struktur og forutsigbarhet ivaretatt. Pasienter får tilbud om ukentlige samtaler med psykolog og psykiater, samt dagligesamtaler med kontaktpersoner gjennom døgnet. De ukentlige samtalene blir bestemt
på rapport/kardex mandag.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet er en del av behandlingen ved forsterka rehabilitering, og personalet legger opp til et variert tilbud tilpasset den enkeltes behov og ønsker. Aktiviteten skal være en del av pasientenes ukeplan. Pårørende og sentrale samarbeidspartnere av betydning for pasienten ansees som en sentral del av behandlingsforløpet. Kontakt med disse opprettes derfor så raskt som mulig etter innleggelse.


Besøkstider

Vi har ingen faste besøkstider. Avtal besøk med ansvarsvakt i seksjonen tlf 70 10 65 85


Kontaktpersoner

Seksjonsleder | Perny Kristin Oksnes | 70 10 65 58
Teamkoordinator | Ann-Kristin Våge | 70 10 65 82
Fagsykepleier | Annette Saunes | 70 10 65 87
Avdelingstelefon | 70 10 65 85

 

Kontakt

Oppmøtestad
Forsterka rehabiliteringsseksjon ligg vest for hovudsjukehuset i psykiatribygget, inngang A.  Du finn oss i 1. etasje.
Besøkstider
måndag - sundag Vi har ingen faste besøkstider. Avtal besøk med ansvarsvakt i seksjonen tlf 70 10 65 85
Telefon
70106585
E-post
Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.