Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) tilbyr utgreiing og behandling innan spesialisthelseteneste for psykisk helse. Tilbodet omfattar døgnbehandling, ambulant og poliklinisk behandling. Det er eit nært samarbeid mellom DPS og kommunale tenester.

Les meir om Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Avdelinga har seksjonar i Molde og Kristiansund.

Kontakt

DPS Kristiansund døgnseksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-kristiansund-dognseksjonDPS Kristiansund døgnseksjon
DPS Kristiansund, poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-kristiansund-poliklinikkDPS Kristiansund, poliklinikk
DPS Molde, allmenpsykiatrisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-molde-poliklinikkDPS Molde, allmenpsykiatrisk poliklinikk
DPS Molde, døgnseksjonenhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-molde-dognseksjonDPS Molde, døgnseksjonen

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.