Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) har hovedansvar for generelle tilbod innan den psykiatriske spesialisthelsetenesten. Med døgntilbod, dagtilbod, poliklinikk og akutt-team er desse sentra statlege klinikkar som samarbeider nært med kommunane i sine respektive område.
Distriktpsykiatriske sentre tilbyr spesialiserte, psykiatriske tenester og det er fastlegen som tilviser til eit DPS for utgreiing og eventuell behandling og innlegging.

Les meir om Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Avdeling for distriktspsykiatriske senter i Nordmøre og Romsdal

Avdelinga har seksjonar i Molde og Kristiansund.

Kontakt

DPS Kristiansund døgnseksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-kristiansund-dognseksjonDPS Kristiansund døgnseksjon
DPS Kristiansund, poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-kristiansund-poliklinikkDPS Kristiansund, poliklinikk
DPS Molde, allmenpsykiatrisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-molde-poliklinikkDPS Molde, allmenpsykiatrisk poliklinikk
DPS Molde, døgnseksjonenhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-nordmore-og-romsdal/dps-molde-dognseksjonDPS Molde, døgnseksjonen