DPS Kristiansund, poliklinikk

Poliklinikken gir spesialisert utgreiing, diagnostikk og behandling innan eit breitt spekter av psykiatriske lidingar. For mange er vi det første møte psykisk helsevern i spesialisthelsetenesta.

Les meir om DPS Kristiansund, poliklinikk

DPS Kristiansund, poliklinikk

Helse Møre og Romsdal har i alt fem distriktspsykiatrisk sentra (DPS) der eitt ligg i Kristiansund. Senteret består av to seksjonar, ein DPS poliklinikk og eit DPS døgntilbod som samarbeider nært. DPS Kristiansund har primært tilbod til innbyggjarane i Nordmørskommunane Kristiansund, Averøy, Tingvoll, Halsa, Surnadal, Rindal, Aure og Smøla.

Poliklinikken har ambulante akutt-team, samarbeider nært med DPS døgnseksjonar i føretaket, og skal videre bistå kommunehelsetenesta med rettleiing og kompetanseutvikling. Vi har fokus på gruppebehandling, dagbehandling og samarbeid med det somatiske tilbodet, i tillegg til behandling av rus- og avhengigheitstilstandar. I tillegg til poliklinikken på Nordlandet i Kristiansund, har vi eit distriktsteam med base på Liabø i Halsa kommune.

ROP-TEAMET
ROP-teamet kartlegger, utreder og behandler utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Vi tilbyr individuell behandling, gruppetilbud og et 12 ukers dagbehandlingsprogram. Teamet har bred tverrfaglig kompetanse som består av overlege (psykiater), psykologspesialister, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og psykomotorisk fysioterapeut. Vi har i tillegg kompetanse innen fysisk aktivitet/trening, ernæring, gaming- og pengespillavhengighet.

GRUPPETILBUD:

DAGBEHANDLING
Dersom du er over 18 år og ønsker deg ut av et rus-/pengespillavhengighetsproblem, kan dagbehandling være noe for deg. Kanskje strever du også med psykiske utfordringer. DPS Kristiansund poliklinikk tilbyr dagbehandling 4 dager i uken i 12 uker.  Dette er et gruppebehandlingsopplegg der du jobber med temaer som retter seg mot rusmestring. Hvis du er i aktiv rus, anbefaler vi avrusning i forkant av eventuell deltakelse i dagbehandlingsprogrammet. Dersom du går i LAR-behandling, må du være godt stabilisert på LAR-medisinene. Brosjyre om tilbudet finner du her

Bevegelsesgruppe
Hensikten med gruppen er økt kroppsbevissthet rundt egne spenningsmønstre, kroppslige reaksjonsmåter på psykiske belastninger og avspenning. Dette er en gruppe med fokus på enkle øvelser som gir økt kjennskap til egen kropp.

Pårørendegruppe
Behandlingen foregår over 6 uker med ett gruppemøte i hver uke. Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som avhengighet og medavhengighet, roller i familien, psykiske og fysiske konsekvenser av å leve med kronisk stress, hvordan kan jeg bedre ivareta meg selv? Vi informerer om helseplager / helseskader som kan oppstå for pårørende etter mange år med en rusavhengig i familien.

Mannsgruppe
Et gruppebasert tilbud til menn 40 år + med alkoholproblemer som ønsker å redusere eller stoppe sitt alkoholmisbruk.

Ernæringsgruppe
Kurs om et sunt kosthold på et grunnleggende nivå. Det vil være temaer i generell ernæringslære. Kursleder kan legge opp til spesielle kurs/tema etter hva deltakerne har behov for og ønsker seg.

Pengespillavhengighetsgruppe
Behandlingen foregår over 8 uker med ett gruppemøte i hver uke. Vi bruker kognitiv metode (bevisst tenkning) hvor vi nærmer oss temaer som spilleslutt, automatiske tanker (spilletanker), risikosituasjoner, mestring av spillesug, selvsabotasjetanker, tilbakefallsforebygging. Vi informerer om faren ved både tilfeldighetsspill og spille med ferdighetselement.

Klatregruppe
I klatregruppen har du mulighet til å utfordre deg selv fysisk og mentalt. Gjennom mestring bygge selvtillit og evne til å håndtere stressreaksjoner. I tillegg utvikler du koordinasjon, fysisk styrke, og evne til problemløsing.

Her finn du våre brosjyrer om:

Pårørende til en som er rusavhengig:Pårørende til en som er rusavhengig.pdf

Behandlingstilbod for problem med pengespel:Pengespillbrosjyre.pdf

Dagbehandling for rus- og avhengigheit: BrosjyreROP - dagbehandling.pdf


Kontakt

Oppmøtestad
Hagan 9, 6516 Kristiansund
Telefon
71 12 33 35
måndag - fredag 08:00 - 15:30
Sentralbord
E-post

Praktisk informasjon

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.