Avdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre

Distriktspsykiatriske sentre (DPS) har hovedansvar for generelle tilbod innan den psykiatriske spesialisthelsetenesten. Med døgntilbod, dagtilbod, poliklinikk og akutt-team er desse sentra statlege klinikkar som samarbeider nært med kommunane i sine respektive område.

Les meir om Avdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre

Avdeling for distriktspsykiatriske senter Sunnmøre

Distriktpsykiatriske sentre tilbyr spesialiserte, psykiatriske tenester og det er fastlegen som tilviser til eit DPS for utgreiing og eventuell behandling og innlegging.

Avdelinga har seksjonar i Volda, Vegsund, Sjøholt og ved sjukehuset i Ålesund.

Kontakt

Oppmøtestad

Avdelingssjef for DPS Sunnmøre finner du her:

Psykiatrisk poliklinikk,

Geilebergvn. 20 

6026 Ålesund

Telefon
70 16 73 54
måndag - fredag 08:00 - 16:00
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Medikamentfri behandling, psykisk helsevernhttps://helse-mr.no/behandlinger/medikamentfri-behandling-psykisk-helsevernMedikamentfri behandling, psykisk helsevernMMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevernMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse MidtMedisinfri behandling psykisk helsevern - Helse Midt

DPS Sjøholthttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-sjoholt-ambulant-og-dognseksjonDPS Sjøholt
DPS Vegsundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-vegsund-ambulant-og-dognseksjonDPS Vegsund
DPS Volda ambulant seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-ambulant-seksjonDPS Volda ambulant seksjon
DPS Volda døgnseksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-dognseksjonDPS Volda døgnseksjon
DPS Volda poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-volda-poliklinikkDPS Volda poliklinikk
DPS Ålesund Ambulant seksjonhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-alesund-ambulant-seksjonDPS Ålesund Ambulant seksjon
DPS Ålesund poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helsevern/avdeling-dps-sunnmore/dps-alesund-poliklinikkDPS Ålesund poliklinikk