DPS Ålesund Ambulant seksjon

Seksjonen har to team, Akutt heimebehandlingsteam og ACT-team Sunnmøre (aktivt oppsøkjande behandlingsteam for psykiak helsevern på Sunnmøre)

Les meir om DPS Ålesund Ambulant seksjon

DPS Ålesund Ambulant seksjon

Akutt heimebehandlingsteam

Telefon: 70 10 65 33
Adresse: Helse Møre og Romsdal HF, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund
E-post: vaksenpsykiatrisk.avdeling.fellespostkasse@helse-mr.no

ACT-team Sunnmøre

Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund.
Besøksadresse: Langelandsveien 17.
Telefon: 95 25 34 13
E-post: act-team.sunnmore@helse-mr.no  

Dette er ein behandlingsmetode som har sitt opphav frå USA. Den er også mykje brukt i mellom anna i England, Tyskland og Nederland. Det er godt forskingsbelegg for at ACT-metoden er eit godt tilbod til pasientar med alvorleg psykoseliding med tilleggsproblem.

Vi kan tilby behandling/rehabilitering for menneske mellom 18 og 65 år.

I hovudsak kan vi tilrettelegge alle basistenester.

Vi utfører kartlegging, oppfølging og behandling med fokus på:

  • Familie og nettverksstøtte.
  • Yrkesmessig rehabilitering.
  • Rehabilitering med fokus på symptomlindring.
  • Medikamentell behandling.
  • Støtte til å utføre daglege gjeremål.
  • Oppsøkande verksemd.
  • Intigrert rusbehandling.


Vi er lokalisert i Langelandsveien 17 og teamet arbeider måndag - fredag frå kl 08:00 - 15:30.

Behandlinga tek utgangspunkt i pasienten sine behov, og det kan gjerast avtalar utanom desse tidene.
Seksjonen har to team.  

Kontakt

Oppmøtestad

ACT-team Sunnmøre
Langelandsveien 17

Akutt heimebehandlingsteam
Ålesund sjukehus, psykiatribygget

Telefon
AHT 70106533 og ACT 95253413
Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF
Akutt heimebehandlingsteam 
Ålesund sjukehus
6026 Ålesund

Helse Møre og Romsdal HF
ACT-team Sunnmøre
Langelandsveien 17
6010 Ålesund.

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Google maps)
Telefon
70105000
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn og unge i familien?

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og unge blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vil gjer for barn og unge som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.