DPS Volda poliklinikk

Poliklinikken skal gi spesialisert utredning, diagnostikk og behandling innenfor et bredt spekter av psykiatriske lidelser. For mange vil vi være første kontakt med psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten.

Les meir om DPS Volda poliklinikk

DPS Volda poliklinikk

Poliklinikken samarbeider nært med DPS døgnseksjoner i foretaket, og skal videre bistå kommunehelsetjenesten med veiledning og kompetanseutvikling. Vi har fokus på gruppebehandling, dagbehandling og samarbeid med det somatiske tilbudet, samt behandling av rus- og avhengighetstilstander. I tillegg til poliklinikken ved sjukehuset i Volda, har vi et distriktsteam med base på Larsnes i Sande Kommune.

Utgreiing
Utgreiing skjer gjennom samtalar og  ulike former for kartleggingsverktøy. Behov for dette vert vurdert individuelt.

Behandling
Behandling skjer ved samtalebehandling og gruppebehandling.

Det vert nytta ulike terapiformer som mellom anna:

 • kognitiv terapi
 • kunst- og uttrykksterapi
 • psykodynamisk terapi
 • familieterapi

 Poliklinikken gir også tilbod om vurdering av medikament og elektrosjokk-behandling (ECT).

 Gruppetilbod ved poliklinikken

 • analytisk samtalegruppe
 • samtalegruppe for personar med langvarige psykiske vanskar
 • kvinnegruppe
 • gruppe for personar med alkoholavhengigheit
 • gruppe for pårørande til rusavhengige
 • ungdomsgruppe 18 – 25 år
 • gruppe for pasientar med depresjon

 

Opningstid
Poliklinikken er open måndag - fredag kl 0800 - 1530.

Tilvising
Det skal nyttast ordinær søknad ved tilvising.

Lokalisering
Poliklinikken er lokalisert i sjukehusbygninga. Inngangen er på vestsida av bygget, rett inn frå parkeringsplassen. Du finn oss i 2. etasje.

Busstopp
Bussen stoppar like ved hovudinngangen til Volda sjukehus.

Drosje/pasienttransport
Dersom du på grunn av helsa di ikkje kan nytte rutegåande transport til sjukehuset, kan du be om rekvisisjon til pasienttransport hos fastlegen eller behandlaren din. Du finn meir informasjon om dette på pasienttransport.no.

Parkering
Parkeringa som er nærast poliklinikken finn du rett utanfor inngangen. Det er ingen parkeringsavgift.

 

Kontakt

Oppmøtestad

Kløvertunvegen 1
6100 Volda

Telefon
70 05 85 60
måndag - fredag 08:00 - 15:30
E-post
Postadresse
DPS Volda poliklinikk
Helse Møre og Romsdal HF, Volda sjukehus, Boks 113, 6101 Volda
Volda sjukehus
Besøksadresse
Kløvertunvegen 1(Google maps)
Telefon
70 05 82 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Besøkstid Volda sjukehus

Besøkstida er kl. 14:00 - 19:00. Vi oppmodar besøkjande om å ta kontakt med den aktuelle avdelinga før besøket. 

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Parkering

​​​​​Du kan parkere på anviste plassar utanfor sjukehuset


 

Pasienttelefon

​Pasienttelefon

På avdelingane er det telefonar ved alle sengene. Det er også telefonautomatar i alle etasjar.

 

Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon finn du på pasientreiser.no.

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Spisestader

​Kantina i underetasjen er open for pasientar, pårørande og tilsette. Vi har middagsservering kvar dag frå kl 12.00 - 16.00 i tillegg til litt kioskvarer, krigler, kaker og påsmurt brødmat. Vi har også pålegg og brødmat som du kan smøre sjølv.

Kantina har følgjande opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 08.00 - 16.00
 • Laurdag og søndag: kl 12.00 - 16.00

 

Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.