Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering har ansvaret for den spesialiserte rehabiliteringstenesta i Møre og Romsdal.

Les meir om Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

 Vi har fire seksjonar: felles sengepost fysikalsk medisin og revmatologi, og fysikalsk medisinsk polikinikk loklisert ved Ålesund sjukehus, Aure Rehabiliteringssenter lokalisert  på Nordmøre og Mork Rehabiliteringssenter i Volda på søre Sunnmøre. 

Organisering

Seksjonar:

  • Rehabiliteringssengeposten Ålesund sjukehus (felles sengepost fysikalsk medisin/revmatologi)
  • Fysikalsk medisinsk poliklinikk
  • Aure Rehabiliteringssenter
  • Mork Rehabiliteringssenter

Avdelingssjef: Steinar Gjærde

Kontaktinformasjon

Telefon
70 10 57 51
måndag - fredag 08.00-11.30 og 14.00-15.30
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Førarkortvurderinghttps://helse-mr.no/behandlinger/forarkortvurderingFørarkortvurderingFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmørehttps://helse-mr.no/behandlinger/helse-og-arbeidHelseIArbeid - Individtiltak SunnmøreHHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeidHelse i arbeid
Muskel og skjelettplagerhttps://helse-mr.no/behandlinger/muskel-og-skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplager
Nevropsykologisk utgreiinghttps://helse-mr.no/behandlinger/nevropsykologisk-utgreiingNevropsykologisk utgreiingNNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiing
Protesevurdering etter beinamputasjonhttps://helse-mr.no/behandlinger/protesevurdering-etter-beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonPProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjon
Rehabilitering - amputasjon av bein (underekstremiteter),https://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-amputasjon-av-bein-underekstremiteterRehabilitering - amputasjon av bein (underekstremiteter),RRehabilitering - Amputasjon av bein (underekstremiteter)Rehabilitering - Amputasjon av bein (underekstremiteter)Rehabilitering - Amputasjon av bein (underekstremiteter)Rehabilitering - Amputasjon av bein (underekstremiteter)
Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Aurehttps://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-tidlegrehabilitering-etter-erverva-hjerneskade-aureRehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, AureRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Morkhttps://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-tidlegrehabilitering-etter-erverva-hjerneskade-morkRehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, MorkRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Rehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/rehabilitering-tidlegrehabilitering-etter-erverva-hjerneskade-alesundRehabilitering - Tidlegrehabilitering etter erverva hjerneskade, ÅlesundRRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskadeRehabilitering - Tidlig rehabilitering ved hjerneskade
Spastisitethttps://helse-mr.no/behandlinger/spastisitetSpastisitetSSpastisitetSpastisitetSpastisitetSpastisitet

Arrangement

  • Onsdag 28.10.
    MS - Ålesund

    Informasjons tilbud til deg som har fått Multippel sklerose – (MS).

Aure rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/aure-rehabiliteringssenterAure rehabiliteringssenter
Fysikalsk medisin og nevropsykologi, poliklinikk Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/poliklinikk-for-fysikalsk-medisin-og-nevropsykologi-alesundFysikalsk medisin og nevropsykologi, poliklinikk Ålesund
Fysikalsk medisinsk sengepost Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/fysikalsk-medisinsk-sengepost-alesundFysikalsk medisinsk sengepost Ålesund
Mork rehabiliteringssenterhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/avdeling-for-fysikalsk-medisin-og-rehabilitering/mork-rehabiliteringssenterMork rehabiliteringssenter

Fann du det du leita etter?