Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund

Poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi har seks enheter med eit breispektra poliklinisk tilbod innan utgreiing og behandling:


*Muskel-/skjelettplager (fysikalsk medisin)
*Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake)
*Nevropsykologi
*Førarkortvurdering
*Spastisitet
*Underekstremitet amputerte

Les meir om Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund

Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund

Nevropsykologisk poliklinikk

Funksjonsdiagnostikk ved påvist/kjent hjerneorganisk skade/sykdom, som traumatiske hjerneskader, hjerneslag, anoksiskade, løsemiddelskade, følgetilstander etter svulst i hjernen.

Differensialdiagnostikk ved mistanke om hjerneorganisk skade/sykdom, som for eksempel ved mulig begynnende degenerativ sykdom, mulig løsemiddelskade.

Oppfølging av pasienter med ervervet hjerneskade

 • Veiledning og rådgivning mhp. kognitiv rehabilitering
 •  Støttesamtaler/terapi 
 •  I noen grad tilbys undersøkelse og oppfølging av personer med symptomlidelser som kroniske smerte- og utmattelsestilstander.


 Diagnosar

 • Lokaliserte eller meir omfattande smerter og feilfunksjonar i muskulatur, sener og ledd etter skadar, sjukdom, langvarige feilbelastningar eller som sideverknad av annan medisinsk behandling.
 • Tilstandar der fysiske, sosiale og psykologiske tilhøve verkar saman og gir plager, funksjonssvikt og nedsett livskvalitet (”sammensatte lidelser”).
   

Behandlingar

Utgreiingar vert gjort av legespesialist som rapporterar attende til den tilvisande lege og pasienten med forslag til behandlingstiltak. Utgreiinga kan kreve fleire konsultasjonar som også vil kunne gi ein positiv effekt på tilstanden. I nokre høve vert det gitt behandlingsoppfølging ved klinikken. Anna fagpersonell kan då ta del, til dømes ved behov for ortopediske hjelpemidlar, ved vurdering og trening av hand- og gangfunksjon, og når det er særskilte behov for meistringsbearbeiding.

 • Utgreiinga er ein del av behandlinga. Ymse standardiserte spørreskjema vert brukt i kartlegginga. Det er ofte naudsynt å avklare både fysiske, sosiale og psykologiske tilhøve (såkalla ”biopsykososial utrednings modell”). Ein legg stor vekt på å finne ut av pasienten si eiga oppleving og forståing av årsakstilhøve. Dette gir grunnlag for forslag til behandlings- og meistringstiltak (såkalla ”pasientsentrert behandling”).
 • Meistrings-orienterte samtalar (kognitiv metode).
 • Utprøving i samarbeid med fastlegen.
 • Injeksjonar (Lokalbedøving, Botox, Steroidar).
 • Tilpassing og oppfølging av ortoser.
 • Gangtrening for pasientar med proteser etter amputasjonar.
 • Instruksjon i høvelege eigentreningsprogram.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Fysikalsk medisinsk poliklinikk har ekspedisjon i underetasjen i lavblokka.
Følg merking frå hovudvestibyle.
Ekspedisjonen ligg mellom heisene.
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:30
Telefon
70 10 57 51
måndag - fredag Kl. 08:00 - 11:30 og 14:00 - 15:30
Telefonen er stengd mellom 11:30 - 14:00 kvar dag
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund

Førarkortvurderinghttps://helse-mr.no/behandlinger/forarkortvurderingFørarkortvurderingFRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade - førerkortvurdering
Helse og arbeidhttps://helse-mr.no/behandlinger/helse-og-arbeidHelse og arbeidHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Muskel og skjelettplagerhttps://helse-mr.no/behandlinger/muskel-og-skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplager
Spastisitethttps://helse-mr.no/behandlinger/spastisitetSpastisitetSSpastisitetSpastisitetSpastisitetSpastisitet

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.