Fysikalsk medisinsk poliklinikk, Ålesund

Poliklinikk for fysikalsk medisin og nevropsykologi har seks enheter med eit breispektra poliklinisk tilbod innan utgreiing og behandling:


*Muskel-/skjelettplager (fysikalsk medisin)
*Helse og arbeid (tidlegare Raskare tilbake)
*Nevropsykologi
*Førarkortvurdering
*Spastisitet
*Underekstremitet amputerte

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Fysikalsk medisinsk poliklinikk har ekspedisjon i underetasjen i lavblokka.
Følg merking frå hovudvestibyle.
Ekspedisjonen ligg mellom heisene.
Besøkstider
måndag - fredag Kl. 08:00 - 15:30
Telefon
70 10 57 51
måndag - fredag Kl. 08:00 - 11:30 og 14:00 - 15:30
Telefonen er stengd mellom 11:30 - 14:00 kvar dag
E-post
Postadresse
Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Avd. for fysikalsk medisin og rehabilitering
6026 Ålesund

Førarkortvurderinghttps://helse-mr.no/behandlinger/forarkortvurderingFørarkortvurderingFRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurderingRehabilitering - Ervervet hjerneskade, førerkortvurdering
HelseIArbeid - Individtiltak Sunnmørehttps://helse-mr.no/behandlinger/helse-og-arbeidHelseIArbeid - Individtiltak SunnmøreHHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeidHelse og arbeid
Muskel og skjelettplagerhttps://helse-mr.no/behandlinger/muskel-og-skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplagerMuskel og skjelettplager
Nevropsykologisk utgreiinghttps://helse-mr.no/behandlinger/nevropsykologisk-utgreiingNevropsykologisk utgreiingNNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiingNevropsykologisk utgreiing
Protesevurdering etter beinamputasjonhttps://helse-mr.no/behandlinger/protesevurdering-etter-beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonPProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjonProtesevurdering etter beinamputasjon
Spastisitethttps://helse-mr.no/behandlinger/spastisitetSpastisitetSSpastisitetSpastisitetSpastisitetSpastisitet

Fann du det du leita etter?