Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Avdeling for kliniske støttefunksjonar inneheld fysioterapi, ergoterapi, logoped, klinisk ernæringsfysiolog og sosionomtenester. I tillegg har vi ansvaret for internt utlån av hjelpemidlar til pasientar i Ålesund sjukehus. 

Les meir om Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Avdeling for kliniske støttefunksjonar

Vårt arbeid er i hovudsak direkte pasientkontakt i samband med vurdering, behandling og rettleiing til pasientar i den somatiske delen av sjukehuset. Vi har både inneliggande, dagkirurgiske- og polikliniske pasientar. I tillegg er vi involvert i fleire av føretakets tilbod om pasient- og pårørandeopplæring og vegleiar studentar frå ulike høgskuler.

Organisering

Avdelinga har seksjonar ved sjukehuset i Kristiansund, Molde og Ålesund og høyrer organisatorisk til i Klinikk for rehabilitering.

Avdelingssjef: Kristin Høgetveit

Kontakt

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.