Hudpoliklinikken Ålesund

Hud poliklinikk i Ålesund – du finner oss ved inngang nord, til venstre når du kommer inn.

 

Informasjon ang. Corona-epidemien til pasienter med inflammatoriske hud sykdommer:

Følg Helsedirektoratets råd for å unngå smitte, karantenebestemmelser, informasjon om symptom på Covid-19 og evt. tiltak. https://helsenorge.no/koronavirus

 • Det er viktig å redusere risikoen for å bli smittet.
 • Sørg for å ha medisiner for minst 4 ukers forbruk tilgjengelig. 

  Medikamentell behandling:
 • Vi anbefaler at du fortsett med medisinane mot hud-sjukdomen så lenge du ikkje er sjuk.
 • Det er per dags dato ikkje grunnlag for å anbefale at du skal slutte med/ eller trappe ned behandlinga. I Italia har det vore mange pasienter som slutta med medisinene og derfor fikk oppbluss i sjukdomen og behov for legetime, det ønsker vi å unngå.

  Ved påvist/ mistenkt Covid-19 infeksjon:
 • Du skal slutte med «biologiske medikament» inntil du er erklært frisk.
 • Det er pr.dags dato ikkje grunnlag for at du må slutte med alle medisinene mot den revmatologiske sjukdomen, men individuelle vurderingar må gjerast dersom du har luftvegsinfeksjon med Covid-19.

   

  Praktisk informasjon:
  Kontakt på e-post er anbefalt: hud@helse-mr.no  
  Skriv litt om kva forespørselen gjeld, f.eks spørsmål om kontrolltime, spørsmål angående medikamentell behandling, oppfølging og risiko på grunn av din sjukdom, og legg ved telefonnummer så vil vi ringe tilbake til deg.  NB. Ikkje skriv sensitive opplysningar som fullt personnummer med meir i e-poster.

  Det er stor pågang på telefon frå pasienter på grunn av Corona-epidemien. Vi klarer dessverre ikkje å besvare alle henvendelsane og veit at ikke alle kommer gjennom på telefon.

  For å unngå å utsette pasienter for smitte ved å kome til sjukehuset, vil vi på bakgrunn av medisinske vurderingar avgjere om den polikliniske konsultasjonen kan utsettast. 
 • Du vil istadenfor få tilbod om telefonkonsultasjon eller video/skype-konsultasjon der det kan erstatte delar av konsultasjonen.

  Vi anbefaler privat transport til sjukehuset for pasientar med inflammatoriske hudsjukdomar som bruker immundempande behandling og som må kome til sjukehuset. Unngå offentleg transport eller drosje for ikkje å bli utsett for smitte.

  Hud poliklinikk har på grunn av Corona-epidemien flytta lokalisering til der legevakta var tidligere.
  Inngang nordøst – svart bygning på høgre hjørne av sykehuset. 

Vi undersøker og behandlar pasientar med hudsjukdomar frå heile distriktet, dvs. Sunnmøre og delar av Nordmøre og Romsdal. Pasientar som høyrer til Volda sjukehus og som treng lysbehandling pga sin sjukdom, kan få lysbehandlinga ved medisinsk poliklinikk ved Volda sjukehus.

Les meir om Hudpoliklinikken Ålesund

Hudpoliklinikken Ålesund

Vi vil legge til rette for eit godt behandlingstilbod og ønskjer å skape ei god og trygg atmosfære for pasientane våre. Spesielt for dei som har ein kronisk hudsjukdom og som treng behandling fleire gonger i løpet av året. Vi legg difor vekt på Helse Møre og Romsdal sine verdiar: Tryggleik - Kvalitet - Respekt.

 

Hudavdelinga ved Ålesund sjukehus vart grunnlagt av hudlege Bjørn Tore Gjertsen i 1976.

I 1982 vart hudspesialist Leif Ivar Hanssen tilsett, og han var avdelingssjef ved Hudavdelinga fram til sumaren 2014.


 

Diagnosar

Desse diagnosane er nokre av sjukdomane vi gir behandling for:

 • Psoriasis
 • Atopisk eksem
 • Eksem/utslett/kløe
 • Leggsår
 • Hudkreft
 • Føflekk-kreft
 • Aktinske keratoser
 • Acne
 • Skabb
 • Kjønnsjukdomar


 

Pasientar må ha skriftleg tilvising frå fastlege for å få time ved hudpoliklinikken. Hudlegen vurderar alle tilvisingar og gir prioritering etter gjeldande retningsliner. Pasientar med kjønnssjukdomar treng ikkje tilvising og kan gjere avtale direkte med hudpoliklinikken. Kronikarar, som stadig har tilknytning til poliklinikken, kan bestille time direkte.


 

Du kan du lese generell informasjon om desse diagnosane på helsenorge.no

Undersøkingar

Hensikta med undersøkingar er å finne rett diagnose.
Nokre behandlingar krev også at ein kontrollerar urin og blodverdiar.

 • Biopsiar/hudprøvar - ofte ved første besøk dersom dette ikkje er tatt av tilvisande lege. Svar får du ved neste kontroll eller i eit brev.
 • Blodprøvar - ved Sentrallaboratoriet.
 • Urinprøvar - nokre medikamenter krev undersøking av urin.
 • Mikroskopiske undersøkingar av sopp, f.eks. fotsopp.
 • Allergitest - lappetest med avlesing etter 3 - 4 dagar,
                     - prikktest med avlesing etter 12 minutt.
  Hudtest: Epicutantest (lappetest) - Standard  epicutantest og andre spesial testar som ein festar på ryggen.
  Prikk-test: ved spørsmål om matvare-allergi, dyr, midd
 • Doppler-undersøking - kontroll av blodgjennomstrømning i leggar og føtter.

Behandlingar

Lys-behandling ved psoriasis, atopisk eksem og andre utslett

Vi har tilsaman 5 heilkropp lyskabinett og 4 lyskasser for hand og fot.

I tillegg har vi 7 heilkropp lyskabinett til utlån.

Det er omtrent ikkje ventetid når ein kjem til lysbehandling. Ein treng heller ikkje å melde seg i luka for lysbehandling bortsett frå når ein skal til legekontroll.

Ein får lysbehandling som oftast 3 gongar pr uke i 5-6 veker.
Før ein avsluttar behandlinga, får ein time hos hudlege.

TL01_1.jpgKOMBI_2.jpgTL01_1.jpg 

PDT-behandling

Fotodynamisk terapi er behandling av basalcellecarsinom, Mb. Bowen og solar keratose. 

Behandlinga tar tilsaman ca. 3 – 4 timar. Først skrapar legen området som skal behandlast, deretter vert det lagt på Metvix krem og dekker så området med plaster.

Etter 3 timar kjem pasienten tilbake, plaster og krem fjernast, og området vert  
belyst med rødt lys i ca 8 til 15 minutt.

Denne behandlinga kan nokre gongar medføre ubehag i form av stikkande eller
brennande smerter. Behov for smertelindring vil derfor variere. 

PDT.jpg 

Kryo-behandling

(frysing) av solar keratose og basalcellecarsinom.

Sår-behandling ved venøse leggsår

Ofte brukar vi då Kaliumpermanganat-bad (KP-bad) som virkar desinfiserande, tørkar ut væskande eksem og som virkar kløstillande.

Dersom bra blodgjennomstrømning er behandlinga kompresjonsbandasje eller kompresjonstrømper. 

Tjære-behandling (Sulfantren) ved psoriasis i hodebunn

tjære.jpg 

Kurs

Eksemskule

Hudavdelinga i Ålesund har i samarbeid med Barneavdelinga arrangert Eksemskule to ganger pr år for foreldre/foresatte til barn med eksem. Ein treng henvisning frå lege og blir da satt på venteliste, og ein vil då få tilbod om kurs når datoen er satt

Kontakt Barneavdelinga for informasjon og oppstart neste eksemskule.

 

Dette kan du lære på eksemskulen
•Kva er atopisk eksem
•Lokalbehandling av eksem. Smøring.
•Eksem og matvareallergi/ matintoleranse
•Inneklima, påkledning og fysisk aktivitet
•Ernæring og kosthold
•Meistring i kvardagen. Rettigheter.
•Gruppediskusjon og spørsmål.                

 

Praktisk informasjon

Eksemskulen er gratis.  Ta med matpakke. Vi sørger for kaffe og te.

 

Parkering rundt sjukehuset er avgiftsbelagt for dei som ikkje har sonekort. Du finn parkering på nordsida av hovedbygninga eller øst for hovedinngangen. Alle  bussar, inkl. Timeekspressen, går innom busslomma ved sjukehuset.

 

Foreldre som må ta fri fra arbeid for å delta, vil ha rett til opplæringspenger (tilsvarer sykepenger). Nødvendig legeerklæring blir ordnet i løpet av dagen.

 

Stad   

Ålesund sjukehus, Lærings og mestringssenteret,
Åsebøen 11, 8 etg  (blokka lengst aust for hovedbygningen).

 

Bindande påmelding dersom du får tilbod:
Hud poliklinikk, Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund, tlf 70 10 54 53
eller e-post: hud@helse-mr.no


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad

Poliklinikken er ved hovedinngang nord, til venstre når du kommer inn.

Telefon
Ekspedisjon: 70 10 54 50 , Lysbehandlingseininga: 70 10 54 53
måndag - fredag 08:00 - 15:30
70 10 54 50 er stengd mellom 11:30 - 14:00.
E-post

DD-behandling, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/dd-behandling-alesundDD-behandling, ÅlesundDDD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)DD-behandling (Dermovat med Duoderm)
Fotodynamisk behandling av hud, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/fotodynamisk-behandling-av-hud-alesundFotodynamisk behandling av hud, ÅlesundFFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hudFotodynamisk behandling av hud
Frysebehandling av hud, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/frysebehandling-av-hud-alesundFrysebehandling av hud, ÅlesundFFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hudFrysebehandling av hud
Lysbehandling - Generell informasjon, Ålesundhttps://helse-mr.no/behandlinger/lysbehandling-generell-informasjon-alesundLysbehandling - Generell informasjon, ÅlesundLLysbehandlingLysbehandlingLysbehandlingLysbehandling
Prikktest (allergi)https://helse-mr.no/behandlinger/prikktestPrikktest (allergi)PAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktestAllergi - prikktest

Fann du det du leita etter?