Revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling er ei spesialavdeling for pasientar med revmatiske sjukdommar. Den er den einaste av sitt slag i fylket.


 

Les meir om Revmatologisk avdeling

Revmatologisk avdeling

Avdelinga har sengepost med seks plassar, dagavdeling 3 dagar i veka (seks plassar) og poliklinikk. Mesteparten av undersøking og behandling skjer poliklinisk, i Ålesund, men vi har også poliklinisk virksomheit i Kristiansund.

Mål og visjonar for Revmatologisk avdeling

Avdelinga si målsetting er å gje pasientar med betennelsesaktige ledd- og bindevevssjukdommar eit optimalt tilbod i høve til diagnostikk, behandling og oppfølging.

Å gje pasient og pårørande opplæring om sjukdommen slik at dei aktivt kan medverke i behandlingsopplegget og leve best mogleg med sjukdommen.

Å sørgje for at avdelinga har velkvalifiserte fagpersonar, sørgje for fagutvikling og vekst i fagmiljøet gjennom internundervisning, rettleiing og kurs.

Arbeide for god samhandling mellom avdeling, primærhelseteneste og pasienten sjølv.

Organisering

Revmatologisk avdeling består av en poliklinikk, dagavdeling og sengepost

Avdelingssjef: Karen Irgens

Avdelinga arbeider tverrfagleg. I tillegg til legar og sjukepleiarar har vi fysioterapeut, ergoterapeut og revmakirurg som er knytt til avdelinga.
Det er ca 20 årsverk knytt til Revmatologisk avdeling.

Kontaktinformasjon

Oppmøtestad
Poliklinikken finn du på nordsida av sjukehuset. Revmatologisk poliklinikk og Hud poliklinikk har no felles luke. Du går til venstre når du kjem inn inngangspartiet.
Sengeposten finn du i 3. etg. i lavblokka.
Telefon
70 10 54 00
E-post
Postadresse

Helse Møre og Romsdal
Ålesund sjukehus
Revmatologisk avdeling
6026 Ålesund

Ålesund sjukehus
Besøksadresse
Åsehaugen 5(Kart)
Telefon
70 10 50 00
Medisinsk nødtelefon 1 1 3

Praktisk informasjon

Barn som pårørande

​Barn og unge blir påverka når nokon i familen blir sjuke. Dei treng å forstå kva som skjer. Vi på sjukehuset skal bidra til at barn og ungdom blir tatt godt vare på i slike situasjonar. 

Les om kva vi gjer for barn og ungdom som er pårørande

Internett/Wifi

Pasientar og besøkande kan bruke gratis trådlaust internett i deler av sjukehuset, men diverre ikkje i alle avdelingar/etasjar enno. Utbygging av dekninga pågår. Sjå etter GjestenettHMN på mobil eller datamaskin.

 

Passord på SMS
Når du opnar nettlesaren får du opp ei side der du kan bestille gratis passord for å logge deg på nettet. Dette passordet varer ei veke. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt, og får då tilsendt eit passord på SMS.  

 

 


Kart og parkering

​​Besøksparkering på tilvist stad på sjukehusområdet. Betaling pr. time kontant eller bankkort.

Kart over sjukehusområdet, inkludert informasjon om parkering.

Biletet er klikkbart og gir større versjon (pdf).

 

Pasienthotellet

​​​Næraste alternativ for pasientar og pårørande som treng overnatting er pasienthotellet på Åse.

Åse hotell


Presteteneste

Treng du nokon å snakke med? ​
Prestetenesta er tilgjengeleg for å lytte til deg, om du berre vil slå av ein prat eller dele ting du tenker på.

Prestetenesta si viktigaste oppgåve er samtalar med pasientar og pårørande. Dei tilbyr også undervising, rettleiing, og samtalegrupper, både for pasientar og tilsette.

Presten og diakonen er her for alle, og kan formidle kontakt med andre trussamfunn, religionar eller livssynsorganisasjonar.

Kontaktinformasjon og meir om prestetenesta

Reise og tilkomst

Pasientreiser er reiser til og frå offentleg godkjent behandling. Sjukehuset har ansvaret for pasientreiser og dekker rimelegaste reisemåte for pasienten. Meir informasjon om pasientreiser finn du på helsenorge.no

Buss

Fram Ekspress og alle andre bussar går innom busslomma ved sjukehuset i Volda og i Ålesund. Unntak: Flybussen i Ålesund stoppar berre ved busslomme oppe ved hovudvegen. I Molde og Kristiansund går ikkje Fram Ekspress til sjukehusa, men korresponderer med bybuss i begge byane.

Fly
Molde lufthavn, Årø ligg om lag 7 km frå Molde sjukehus.

Kristiansund lufthavn, Kverberget ligg om lag 8 km frå Kristiansund sjukehus.

Ørsta-Volda lufthamn, Hovden ligg om lag 8 km frå Volda sjukehus

Ålesund lufthavn, Vigra ligg om lag 23 km frå Ålesund sjukehus. 
 

Servicetorget

​Du finn oss i hovudvestibylen. Ta kontakt med oss om du treng vegskildring til avdelinga du skal besøke, om du har behov for å betale poliklinikk-timen din kontant, hjelp til å bestille drosje, eller andre serviceoppgåver.

Opningstid

07.30–15.30

Sjukehusapoteket i Ålesund

​Apoteket ligg på nordsida av sjukehuset, nær inngangen til poliklinikkane.

Opningstider og kontaktinformasjon finn du på sjukehusapoteket sine sider

 

Spisestader

Kantina

Kantina finn du i 1. etasje, og den er open for pasientar, pårørande og tilsette. 

Opningstider:

 • Måndag til fredag: kl 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt
Kafe Nord
Kafe ved poliklinikk-inngangen på nordsida av sjukehuset.

Opningstider:
 • Måndag til fredag: 09.00 - 15.00
 • Helg og høgtid: stengt

Kiosk Syd
Kiosk med grillmeny. Du finn den ved hovudvestibylen. 

Opningstider:
 • Måndag til fredag: 09.00 - 18.00
 • Laurdag: 11.00 - 17.00
 • Søndag: 10.00 - 18.00Ta bilde?

​Mange pasientar og pårørande ønsker å ta bilde eller video som eit minne frå tida på sjukehuset. Det kan du gjere så lenge det er deg sjølv, pårørande eller vener som blir avbilda.

Det ikkje er lov å ta bilde av medpasientar eller tilsette uten at dei har sagt at det er greit.

Vi håper alle viser respekt for personvernet under besøket på sjukehuset.

Måling av tåreproduksjon ved utgreiing av revmatologisk sjukdomhttps://helse-mr.no/behandlinger/maling-av-tareproduksjon-ved-utgreiing-av-revmatologisk-sjukdomMåling av tåreproduksjon ved utgreiing av revmatologisk sjukdomMShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjonShirmers test - måling av tåreproduksjon
Sjøgrens syndromhttps://helse-mr.no/behandlinger/sjogrens-syndromSjøgrens syndromSSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndromSjøgrens syndrom

Arrangement

 • Revmatologiske sykdommer - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

 • Spondylartritt - Ålesund

  For deg som har betennelses aktig revmatisk sjukdom. Kurset er tilrettelagt for deg som har nokså ny oppstått sjukdom(i løpet av dei siste par åra).

Revmatologisk dagavdeling Ålesundhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-dagavdelingRevmatologisk dagavdeling Ålesund
Revmatologisk poliklinikkhttps://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-poliklinikkRevmatologisk poliklinikk
Revmatologisk sengepost https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rehabilitering/revmatologisk-avdeling/revmatologisk-sengepostRevmatologisk sengepost Revmatologisk avdeling deler sengepost med Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Seks av sengene er knytt til revmatologisk avdeling. Årsaker til innlegging kan vere samansette problemstillingar, meir omfattande utredning og vur...

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.