Avdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Avdeling for TSB skal yte tenester for innbyggjarar i Møre og Romsdal som slit med rus- eller andre avhengigheitsproblem.

 

Les meir om Avdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Avdeling for TSB Tverrfagleg spesialisert rusbehandling

Avdeling for TSB er opptatt av at tilbodet vårt skal vere best mogeleg. Difor satsar vi også mykje på forsking og utvikling, og jamlege brukarundersøkingar er ein del av dette. Det er ein viktig kvalitetsindikator for oss at pasientane våre er nøgde med det tilbodet dei får.

Organisering 

Avdelingen er geografisk fordelt på to behandlingsstadar; Molde behandlingssenter og Ålesund behandlingssenter.

Molde behandlingssenter
Seksjon for langtids døgn rusbehandling
Poliklinisk seksjon

Ålesund behandlingssenter
Seksjon for avrusing
Seksjon for korttids døg rusbehandling
Poliklinisk seksjon

Avdelingssjef  Kari Marie Remø Nesseth

Kari Nesseth.jpg

  Kari.Marie.Remo.Nesseth@helse-mr.no

 

Kontakt

Telefon
70105000 / 70219800
Sentralbord Sunnmøre/sentralbord Molde behandlingssenter
E-post
Postadresse
Avdeling for TSB, Tverrfagleg spesialisert rusbehandling Postboks 1600, 6026 Ålesund

 Besøksadresser og praktisk informasjon

Abstinensbehandlinghttps://helse-mr.no/behandlinger/abstinensbehandlingAbstinensbehandlingAAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandlingAbstinensbehandling
Avrusinghttps://helse-mr.no/behandlinger/avrusingAvrusingAAvrusningAvrusningAvrusningAvrusning
Rusavhengigheit hos gravidehttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-hos-gravideRusavhengigheit hos gravideRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-korttids-dognbehandling-alesund-bsRusavhengigheit korttids døgnbehandling Ålesund BSRRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandlingRusavhengigheit korttids døgnbehandlingRusavhengighet korttids døgnbehandling
Rusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-langtids-dognbehandling-molde-bsRusavhengigheit langtids døgnbehandling, Molde BSRRusavhengighet langtids døgnbehandlingRusavhengighet langtids døgnbehandlingRusavhengigheit langtids døgnbehandlingRusavhengighet langtids døgnbehandling
Rusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-molde-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling Molde BSRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandling
Rusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BShttps://helse-mr.no/behandlinger/rusavhengigheit-poliklinisk-behandling-alesund-bsRusavhengigheit poliklinisk behandling, Ålesund BSRRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandlingRusavhengigheit poliklinisk behandlingRusavhengighet poliklinisk behandling

Arrangement

Molde behandlingssenter (avdeling)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-molde-behandlingssenterMolde behandlingssenter (avdeling)
Ålesund behandlingssenter (avdeling)https://helse-mr.no/avdelinger/klinikk-for-rus-og-avhengigheitsbehandling/avdeling-alesund-behandlingssenterÅlesund behandlingssenter (avdeling)

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.