Forskning og utvikling i Klinikk for rus- og avhengigheitsbehandling